Багрій Руслан Олександрович

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.т.н, доцент.

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта

Освітня кваліфікація:
2018 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Тернопільському національному економічному університеті.
2021 – отримав вчене звання доцента кафедри комп’ютерних наук.

Коло наукових інтересів:
Обробка природної мови, альтернативна комунікація, інтелектуальний аналіз даних.

Останні наукові праці, опубліковані у міжнародних виданнях:
1.Mazurets O., Barmak O., Krak I., Manziuk E., Bahrii R. Method for Adaptive Semantic Testing of Educational Materials Level of Knowledge. Book Chapter. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2022. Vol. 77. pp. 491–506.
2.Bahrii R. Implementing alternative communication using a limited number of simple sign language gestures / R. Bahrii, O. Barmak, I. Krak, V. Kasianiuk // IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT-2019), 18-20.12.2019, Kyiv, Ukraine, 2019. – P. 435-438. https://ieeexplore.ieee.org/document/9030496
3.Iurii Krak, Olexander Barmak and Ruslan Bahrii, Information Technology Augmentative and Alternative Communication Using Smart Mobile Device, Journal of Mobile Multimedia (Q2), Vol. 17(4), River Publishers 2021. – P. 527–554.

Навчальні посібники:
Основи проектування та розробка веб-додатків: навчальний посібник / Манзюк Е.А, Лищук О.А., Мазурець О.В, Багрій Р.О., Петровський С.С. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 184 с.

Стажування:
Закордонне стажування в університеті Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща) терміном з 25.02.2019 р. до 08.04.2019 р. (НАКАЗ № 41-КП від 04.02.2019 р.), посвідчення WT-KRT №4/2019;
Cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “Teachers Internship Online Program”,  січень-лютий 2022р. Сертифікат №775;
Практичний курс .Net for teachers від IT Academy SoftServe, серпень-жовтень 2022 р. Сертифікат – серія TI №004/2022, додаток(UA).
Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри, 22 грудня 2022, Сертифікат – серія TМ №2022/02100.
Практичний курс .NET Advanced For Teachers від IT Academy SoftServe, січень-березень 2022 р. Сертифікат – серія PP №11633/2023, додаток(UA), Supplement(EN)

Дисципліни:
для бакалаврів:
– WEB-технології та WEB-дизайн.
для магістрів:
– Методи та засоби аналізу великих та малих даних.
для докторів філософії:
– Інтелектуальна обробка інформаційних моделей.
– Інформаційна технологія альтернативної комунікації.
– Моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови.
вибіркові:
– Методи та засоби обробки структурованих даних.
– Інтегровані комп’ютерні системи.

Інша діяльність:
Certificate В2 English №75D73T130DP09, 03.10.2020 (LangSkill).
Керівник проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки рівня «магістр» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.
Член проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки з рівня «бакалавр» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.
Член проєктної групи освітньо-наукової програми підготовки з рівня «PhD» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.

Теми магістерських робіт студентів:
1.Шкута В.О., студенти групи КНм-17-1, “Інформаційна система для підвищення переглядів оголошень з нерухомості”, http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/konfer_hnu/Part_1all.pdf
2.Колісник О. Ю., студенти групи КНм-18-1, “Інформаційна технологія формування текстових повідомлень за допомогою рухів руки людини”, http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8902
3.Добровольский А. В., студент групи КНм-19-1, “Інформаційна технологія для аналізу SMM-активності користувачів у соціальній мережі Instagram”, http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8055