ВИПУСКНІ РОБОТИ


Інституційний репозитарій
Хмельницького національного університету

БАКАЛАВРСЬКІ РОБОТИ

Метод оцінки відповідності маршрутів кораблів до еталонного маршруту

Імітаційне моделювання розповсюдження респіраторних захворювань

Метод автоматизованого прийняття рішень щодо діагнозу за симптомами захворювання

Розпізнавання образів нейромережею із генетичним алгоритмом навчання

Вебтехнологія для автоматизованої системи управління готельними комплексами

Автоматизований органайзер роботи викладачів навчальних курсів

Веб орієнтована система оцінки собівартості товарів та послуг

Автоматизована інформаційна система тематичної класифікації наукових статей

Автоматизована інформаційна система он-лайн продажу квитків на міжнародні автобусні перевезення

Інформаційна система для забезпечення дистанційної форми освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Експертна система визначення рівня епідеміологічної небезпеки

Система розпізнавання образів перцептроном із стохастичним алгоритмом навчання

Інтернет-магазин одягу з експертною системою підбору товару

Застосування агрегативних підходів для класифікації на базі ансамблевих моделей

Інтернет-магазин книжок з чат-ботом у “Телеграм”

Автоматизована система допомоги в діагностуванні хвороб терапевтом

Технологія трансферу даних для платформи Magento 2 e-commerce з використанням декомпозиції запитів

Метод визначення рівня соціальної прийнятності текстового контенту дописів за їх семантичним аналізом

Метод діагностування хвороб ока за їх зображеннями згортковою нейромережею

Метод визначенням емоційного забарвлення дописів соціально орієнтованих вебресурсів за семантичним аналізом

Квантові згорткові нейронні мережі: особливості реалізації у технічних, природничих і соціально-економічних системах

Спосіб нейромережевого виявлення фейкових зображень документів для систем ідентифікації особистості

Спосіб оцінювання сумісності анкет користувачів за фреймовим поданням знань для соціальної інтелектуальної системи на прикладі сайту знайомств

Квантовий метод опорних векторів: розробка варіаційних алгоритмів для реалізації класифікації даних у технічних, природничих і соціально-економічних системах

Технологія реалізації діскорд чат-бота з використанням нейронної мережі за допомогою бібліотеки PyTorch

Спосіб формування рекомендацій поліграфічних товарів за допомогою методу колаборативної фільтрації для електронної комерції

CASE-технологія для системи проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин

Спосіб формування пулу вибіркових навчальних дисциплін на основі генетичного алгоритму

Розпізнавання мімічних проявів емоцій засобами штучного інтелекту

Метод нейромережевої класифікації зображень документів що посвідчують особу

Спосіб стилістичного підбору одягу за метеорологічними умовами з використанням продукційних правил для веб-систем

Метод семантичного аналізу текстів з використанням n-грам для задач пошуку плагіату


МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

Метод оцінювання ефективності нейронних мереж різних типів за
допомогою генетичного алгоритму з використанням візуальної
аналітики

Методи та засоби визначення рівня епідеміологічної небезпеки
засобами нейромережевого моделювання

Метод автоматизованого планування маршрутів пересування
безпілотних транспортних засобів на базі мурашиного алгоритму

Метод стохастичного навчання нейронної мережі з
використанням генетичного алгоритму

Метод класифікації текстових даних на основі групування рішень моделей ансамблю

Метод побудови оптимальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти

Метод пониження розмірностей векторного простору для принйняття контрольованих критични-безпекових рішень

Розпізнавання образів нейромережею із генетичним алгоритмом навчання

Технологія автоматизованого підбору комбінацій матеріалів для створення костюмів театралізованих образів

Метод побудови розкладів занять за генетичним алгоритмом

Система прийняття рішень у виробничих процесах сільськогосподарського підприємства

Метод прогнозування ефективності вирощування агрокультур

Метод візуалізації хмар точок «Web point cloud viewer» для прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень

Інформаційна технологія адаптивного тестування рівня знань 

Інформаційна технологія фінансово-економічного прогнозування на основі дискретного Фур’є-продовження

Моделювання ознак зображення для задач розпізнавання

Інформаційна технологія автоматизованої генерації тестових завдань до навчальних матеріалів

Інформаційна технологія маркування та перевірки автентичності медичних зображень комівояжера

Інформаційна технологія автоматизованого формування семантичної структури інформаційного навчального матеріалу

PhD

Інформаційна технологія раннього діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів моделі класифікації медичних зображень легень

Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу