ВИПУСКНІ РОБОТИ


Інституційний репозитарій
Хмельницького національного університету

БАКАЛАВРСЬКІ РОБОТИ

CASE-технологія для системи проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин

Спосіб формування пулу вибіркових навчальних дисциплін на основі генетичного алгоритму

Розпізнавання мімічних проявів емоцій засобами штучного інтелекту

Метод нейромережевої класифікації зображень документів що посвідчують особу

Спосіб стилістичного підбору одягу за метеорологічними умовами з використанням продукційних правил для веб-систем

Метод семантичного аналізу текстів з використанням n-грам для задач пошуку плагіату

Спосіб формування рекомендацій поліграфічних товарів за допомогою методу колаборативної фільтрації для електронної комерції

Технологія реалізації діскорд чат-бота з використанням нейронної мережі за допомогою бібліотеки PyTorch

Квантовий метод опорних векторів: розробка варіаційних алгоритмів для реалізації класифікації даних у технічних, природничих і соціально-економічних системах

Спосіб оцінювання сумісності анкет користувачів за фреймовим поданням знань для соціальної інтелектуальної системи на прикладі сайту знайомств

Спосіб нейромережевого виявлення фейкових зображень документів для систем ідентифікації особистості

Квантові згорткові нейронні мережі: особливості реалізації у технічних, природничих і соціально-економічних системах

Метод визначенням емоційного забарвлення дописів соціально орієнтованих вебресурсів за семантичним аналізом

Метод діагностування хвороб ока за їх зображеннями згортковою нейромережею

Метод визначення рівня соціальної прийнятності текстового контенту дописів за їх семантичним аналізом

Технологія трансферу даних для платформи Magento 2 e-commerce з використанням декомпозиції запитів

Автоматизована система допомоги в діагностуванні хвороб терапевтом

Інтернет-магазин книжок з чат-ботом у “Телеграм”

Застосування агрегативних підходів для класифікації на базі ансамблевих моделей

Інтернет-магазин одягу з експертною системою підбору товару

Система розпізнавання образів перцептроном із стохастичним алгоритмом навчання

Експертна система визначення рівня епідеміологічної небезпеки

Інформаційна система для забезпечення дистанційної форми освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Автоматизована інформаційна система он-лайн продажу квитків на міжнародні автобусні перевезення

Автоматизована інформаційна система тематичної класифікації наукових статей

Веб орієнтована система оцінки собівартості товарів та послуг

Автоматизований органайзер роботи викладачів навчальних курсів

Вебтехнологія для автоматизованої системи управління готельними комплексами

Розпізнавання образів нейромережею із генетичним алгоритмом навчання

Метод автоматизованого прийняття рішень щодо діагнозу за симптомами захворювання

Імітаційне моделювання розповсюдження респіраторних захворювань

Метод оцінки відповідності маршрутів кораблів до еталонного маршруту


МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ

Метод виявлення багатороторних БПЛА засобами штучного інтелекту

Метод розпізнавання обличчя за зображенням під довільним кутом зору

Метод інтелектуального аналізу тональності текстової інформації по відношенню до іменованих сутностей

Метод структурування тексту оголошень для об’єктів нерухомості засобами NLP

Метод визначення поведінкових намірів клієнтів за семантичним аналізом їх дописів

Метод виявлення зовнішніх проявів насильства у відеопотоці нейромережевими засобами

Метод забезпечення цілісності даних у сфері реєстрації нерухомого майна з використанням смарт-контрактів

Метод оцінювання ефективності нейронних мереж різних типів за
допомогою генетичного алгоритму з використанням візуальної
аналітики

Методи та засоби визначення рівня епідеміологічної небезпеки
засобами нейромережевого моделювання

Метод автоматизованого планування маршрутів пересування
безпілотних транспортних засобів на базі мурашиного алгоритму

Метод стохастичного навчання нейронної мережі з
використанням генетичного алгоритму

Метод класифікації текстових даних на основі групування рішень моделей ансамблю

Метод побудови оптимальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти

Метод пониження розмірностей векторного простору для принйняття контрольованих критични-безпекових рішень

Розпізнавання образів нейромережею із генетичним алгоритмом навчання

Технологія автоматизованого підбору комбінацій матеріалів для створення костюмів театралізованих образів

Метод побудови розкладів занять за генетичним алгоритмом

Система прийняття рішень у виробничих процесах сільськогосподарського підприємства

Метод прогнозування ефективності вирощування агрокультур

Метод візуалізації хмар точок «Web point cloud viewer» для прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень

Інформаційна технологія адаптивного тестування рівня знань 

Інформаційна технологія фінансово-економічного прогнозування на основі дискретного Фур’є-продовження

Моделювання ознак зображення для задач розпізнавання

Інформаційна технологія автоматизованої генерації тестових завдань до навчальних матеріалів

Інформаційна технологія маркування та перевірки автентичності медичних зображень комівояжера

Інформаційна технологія автоматизованого формування семантичної структури інформаційного навчального матеріалу

PhD

Інформаційна технологія раннього діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів моделі класифікації медичних зображень легень

Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу