PhD (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ )

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ


PhD ОНП 122 Ком’пютерні науки та інформаційні технології 2022

Списки документів
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

«ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2022 рік»


«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022 рік»


СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

ДИСЦИПЛІНИ Phd

Обов’язкова частина

Сторінка у розробці

Вибіркова частина

Сторінка у розробці

Сховище документів (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)
PhD ОНП 122 Ком’пютерні науки та інформаційні технології 2020

Списки документів
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

«ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 2019 рік»


«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019 рік»


СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Phd

Захист дисертації

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Радюка Павла Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Шифр ради: ДФ 70.052.013 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії № 1214 від 10.11.2021р. (сторінка 73)

Голова ради: Говорущенко Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, tat_yana@ukr.net

Назва дисертаційної роботи: ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РАННЬОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ПНЕВМОНІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПІДБОРОМ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЛЕГЕНЬ

Галузь знань: 12 – Інформаційні технології

Спеціальність: 122 – Комп’ютерні науки

Автор дисертації: Радюк Павло Михайлович

Науковий керівник: Бармак Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор

Дисертацію прийнято до захисту: 16.11.2021

Дата захисту: 28.12.2021 13:00

Місце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, зал засідань вченої ради

  • Анотація • Дисертація  • Відгук 1 • Відгук 2  • Висновок  • Відеозапис на YouTube


Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Павлової Ольги Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Шифр ради: ДФ 70.052.005 Наказ МОН України від 26.11.2020 №1472 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії (сторінки 29-30)

Голова ради: д.т.н., професор Бармак Олександр Володимирович, alexander.barmak@gmail.com

Назва дисертацiйної роботи: АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спецiальнiсть: 122 Комп’ютерні науки

Автор дисертації: Павлова Ольга Олександрівна

Науковий керiвник: д.т.н., професор Говорущенко Тетяна Олександрівна

Дисертацiю прийнято до захисту: 07.12.2020

Дата захисту: 25.01.2021 14:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ауд. 3-207

 Анотацiя        Дисертацiя        Вiдгук 1        Вiдгук 2        Висновок      

 Аудіозапис:


ДИСЦИПЛІНИ Phd

Обов’язкова частина

Сторінка у розробці

Вибіркова частина

Сторінка у розробці

Сховище документів (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)
ОПИТУВАННЯ