ОПИТУВАННЯ


Дані анкети створені адміністрацією ХНУ для отримання відгуків від роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо освітніх програм спеціальності  “Комп’ютерні науки”

2021-2022 н.р.

Опитування здобувачів вищої освіти за анкетою «Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін»

Бакалаврат (1 курс, 1 семестр), навчальні дисципліни – Алгоритмізація та програмування. Дискретна математика. Фізика.
Бакалаврат (1 курс, 2 семестр), навчальні дисципліни – Об’єктно-орієнтоване програмування. Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень. Вища математика.
Бакалаврат (2 курс, 3 семестр), навчальні дисципліни – Теорія алгоритмів. Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення, Англійська мова.
Бакалаврат (2 курс, 4 семестр), навчальні дисципліни – Методи та системи штучного інтелекту. Технології захисту інформації та кібербезпека. Англійська мова.
Бакалаврат (3 курс, 5 семестр), навчальні дисципліни – Технології захисту інформації. WEB-технології та WEB-дизайн. Громадянське суспільство.
Бакалаврат (3 курс, 6 семестр), навчальні дисципліни – Технології розподілених систем та паралельних обчислень. WEB-технології та WEB-дизайн. Безпека життєдіяльності.
Бакалаврат (4 курс, 7 семестр), навчальні дисципліни – Інтелектуальний аналіз даних. Технологія створення програмних продуктів. Українська мова.
Бакалаврат (4 курс, 8 семестр), навчальні дисципліни – Проєктування інформаційних систем. Програмування під Android. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист.
Магістратура (1 курс, 1 семестр), навчальні дисципліни – Методи та засоби аналізу великих та малих даних. Організація та управління ІТ-проєктами. Філософські проблеми наукового пізнання.
Магістратура (1 курс, 2 семестр), навчальні дисципліни – Моделі та методи інтелектуального аналізу текстової інформації та машинного навчання. Методи, засоби та алгоритми в задачах обчислювального інтелекту та комп’ютерного зору. Розподілені високопродуктивні обчислювальні системи та технології.

Опитування науково-педагогічних працівників за анкетою «Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення»
Опитування здобувачів вищої освіти за анкетою «Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти»
Опитування науково-педагогічних працівників за анкетою «Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками»
Опитування здобувачів вищої освіти за анкетою “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти”
Опитування здобувачів вищої освіти за анкетою «Оцінювання якості практичної підготовки»
Опитування випускників освітніх програм за анкетою «Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми»
Опитування роботодавців за анкетою «Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітньої програми роботодавцями»
2022-2023 н.р.