ОПИТУВАННЯ


Дані анкети створені адміністрацією ХНУ для отримання відгуків від роботодавців, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти щодо освітніх програм спеціальності  “Комп’ютерні науки”

2023-2024 н.р.

Опитування роботодавців “Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітніх програм роботодавцями”
Опитування випускників університету “Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми”
Опитування науково-педагогічних працівників “Дотримання академічної доброчесності”
Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості дипомного проєктування”
Опитування здобувачів вищої освіти “Академічна доброчесність”

«Бакалаври»

Опитування науково-педагогічних працівників “Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення”
Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання освітньої програми”

Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості курсового проєктування”

Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни”

(1 курс, 1 семестр), навчальні дисципліни
Алгоритмізація та програмування.
Дискретна математика.
Фізика.
(1 курс, 2 семестр), навчальні дисципліни
Об’єктно-орієнтоване програмування.
Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень.
Вища математика.
(2 курс, 3 семестр), навчальні дисципліни
Теорія алгоритмів.
Моделювання систем та системний аналіз.
Англійська мова.
(2 курс, 4 семестр), навчальні дисципліни
Методи та системи штучного інтелекту.
Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення.
Крос-платформне програмування.
(3 курс, 5 семестр), навчальні дисципліни
Методи та засоби обробки структурованих даних.
Інтелектуальний аналіз даних.
Громадянське суспільство, економіка та управління.
(3 курс, 6 семестр), навчальні дисципліни
Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
Культура мовлення, етика, естетика.
Програмування для геоінформаційних систем.
(4 курс, 7 семестр), навчальні дисципліни
Технології створення програмних продуктів.
Управління ІТ-проектами.
Англійська мова за професійним спрямуванням.
(4 курс, 8 семестр), навчальні дисципліни
Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист та екологічна безпека.
Англійська мова за професійним спрямуванням.
Аналіз якості програмних продуктів за їх характеристиками.

Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості практичної підготовки”

(3 курс, 6 семестр) – проектно-технологічна практика
(4 курс, 8 семестр) – професійна практика

«Магістри»

Опитування науково-педагогічних працівників “Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення”

Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання освітньої програми”

Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості практичної підготовки” (науково-дослідна практика)


Опитування щодо формату навчання в університеті, починаючи з 27 листопада 2023 року

2022-2023 н.р.

Опитування роботодавців “Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітніх програм роботодавцями
Опитування випускників університету “Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми”
Опитування науково-педагогічних працівників “Дотримання академічної доброчесності”
Опитування науково-педагогічних працівників “Гнучкі навички” для професійної діяльності“
Опитування здобувачів вищої освіти “Академічна доброчесність”

«Бакалаври»

Опитування науково-педагогічних працівників “Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення”
Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання освітньої програми”

Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни”

(1 курс, 1 семестр), навчальні дисципліни
Алгоритмізація та програмування.
Дискретна математика.
Фізика.
(1 курс, 2 семестр), навчальні дисципліни
Об’єктно-орієнтоване програмування.
Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень.
Вища математика.
(2 курс, 3 семестр), навчальні дисципліни
Теорія алгоритмів.
Моделювання систем та системний аналіз.
Англійська мова.
(2 курс, 4 семестр), навчальні дисципліни
Методи та системи штучного інтелекту.
Технології захисту інформації та кібербезпека.
Англійська мова.
(3 курс, 5 семестр), навчальні дисципліни
Методи та засоби обробки структурованих даних.
Інтелектуальний аналіз даних.
Громадянське суспільство, економіка та управління.
(3 курс, 6 семестр), навчальні дисципліни
Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
WEB-технології та WEB-дизайн.
Культура мовлення, етика, естетика.
(4 курс, 7 семестр), навчальні дисципліни
Технології створення програмних продуктів та проектування інформаційних систем.
Управління ІТ-проектами.
Англійська мова за професійним спрямуванням.
(4 курс, 8 семестр), навчальні дисципліни
Технології створення програм продуктів та проєктування інформаційних систем.

Інформаційні технології хмарних обчислень.

Англійська мова за професійним спрямуванням.

Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості практичної підготовки”

(3 курс, 6 семестр) – проектно-технологічна практика
(4 курс, 8 семестр) – професійна практика

«Магістри»

Опитування науково-педагогічних працівників “Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення”
Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання освітньої програми”
Опитування здобувачів вищої освіти “Оцінювання якості практичної підготовки” науково-дослідна практика.


2021-2022 н.р.

Опитування здобувачів вищої освіти за анкетою «Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін»

Бакалаврат (1 курс, 1 семестр), навчальні дисципліни – Алгоритмізація та програмування. Дискретна математика. Фізика.
Бакалаврат (1 курс, 2 семестр), навчальні дисципліни – Об’єктно-орієнтоване програмування. Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень. Вища математика.
Бакалаврат (2 курс, 3 семестр), навчальні дисципліни – Теорія алгоритмів. Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення, Англійська мова.
Бакалаврат (2 курс, 4 семестр), навчальні дисципліни – Методи та системи штучного інтелекту. Технології захисту інформації та кібербезпека. Англійська мова.
Бакалаврат (3 курс, 5 семестр), навчальні дисципліни – Технології захисту інформації. WEB-технології та WEB-дизайн. Громадянське суспільство.
Бакалаврат (3 курс, 6 семестр), навчальні дисципліни – Технології розподілених систем та паралельних обчислень. WEB-технології та WEB-дизайн. Безпека життєдіяльності.
Бакалаврат (4 курс, 7 семестр), навчальні дисципліни – Інтелектуальний аналіз даних. Технологія створення програмних продуктів. Українська мова.
Бакалаврат (4 курс, 8 семестр), навчальні дисципліни – Проєктування інформаційних систем. Програмування під Android. Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист.
Магістратура (1 курс, 1 семестр), навчальні дисципліни – Методи та засоби аналізу великих та малих даних. Організація та управління ІТ-проєктами. Філософські проблеми наукового пізнання.
Магістратура (1 курс, 2 семестр), навчальні дисципліни – Моделі та методи інтелектуального аналізу текстової інформації та машинного навчання. Методи, засоби та алгоритми в задачах обчислювального інтелекту та комп’ютерного зору. Розподілені високопродуктивні обчислювальні системи та технології.

Опитування науково-педагогічних працівників за анкетою «Якість змісту та реалізації освітньої програми, її подальше удосконалення»
Опитування здобувачів вищої освіти за анкетою «Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти»
Опитування науково-педагогічних працівників за анкетою «Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками»
Опитування здобувачів вищої освіти за анкетою “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти”
Опитування здобувачів вищої освіти за анкетою «Оцінювання якості практичної підготовки»
Опитування випускників освітніх програм за анкетою «Оцінювання якості професійної підготовки випускниками освітньої програми»
Опитування роботодавців за анкетою «Оцінювання якості професійної підготовки випускників освітньої програми роботодавцями»