ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ


ВСТУП 2023

Посилання на джерело


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Комп’ютерні науки (Computer Science) – вивчають методи та засоби збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації із застосуванням комп’ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень у задачах штучного інтелекту. Фахівці з комп’ютерних наук, окрім вміння програмувати, набувають необхідних теоретичних та практичних знань для запровадження ідей зі створення нових інноваційних програмних рішень. Це надає можливість отримати істотну перевагу в кар’єрному зростанні в майбутньому.

УМОВИ ВСТУПУ

 • Конкурсний бал визначається як результат фахового іспиту (за шкалою від 100 до 200 балів);
 • Якщо конкурсний бал не менше 125 то абітурієнт може претендувати як на бюджетне так і на контрактне місце;
 • Якщо конкурсний бал менше 125 то абітурієнт може претендувати тільки на контрактне місце.
 • Реєстрація електронних кабінетів вступників з 1 серпня 2022 року;
 • Прийом заяв та документів – з 16 серпня до 15 вересня 2022 року;
 • Строки проведення фахових іспитів з 05 до 19 вересня 2022 р.
 • Рекомендації для зарахування на бюджет – не пізніше 20 вересня 2022 року;
 • Виконання умов для зарахування на бюджет (подача оригіналів документів) – до 18:00 24 вересня 2022 року;
 • Наказ про зарахування вступників за державним замовленням – 25 вересня 2022 року;
 • Наказ зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2022 року.

Під час подання заяви до ХНУ вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу (відповідно Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (3 шт.);
 • копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (3 шт.);
 • копію військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування з відповідями для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки