ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (аспірант)


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Освітня програма доктора філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій на основі використання методів та засобів штучного інтелекту з людино-центрованим підходом, інтелектуальних засобів обробки інформації та сучасних інструментів для виконання експериментальних і теоретичних досліджень.


УМОВИ ВСТУПУ НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

Для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки необхідно успішно скласти:

  • фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки;
  • фахове вступне випробування з іноземної мови (в Хмельницькому національному університеті).

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування з відповідями  для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки