ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (аспірант)


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Освітня програма доктора філософії за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки націлена на формування здатності ініціювати та автономно здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій на основі використання методів та засобів штучного інтелекту з людино-центрованим підходом, інтелектуальних засобів обробки інформації та сучасних інструментів для виконання експериментальних і теоретичних досліджень.


ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИПравила прийому на навчання до аспірантури у Хмельницькому національному університетіМіністерство освіти і науки України повідомляє вступникам про ключові аспекти вступної кампанії до аспірантури. Вона відбуватиметься на основі конкурсних випробувань, зокрема іспиту з іноземної мови. Таке рішення діє відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024.

Абітурієнти, які планують вступати до аспірантури повинні:

Надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році, де оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — не менше ніж 100 балів.

Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Наголошуємо, що календарний план, програми та ЄВІ — єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури. Ознайомитися з деталями можна за покликанням.

Важливе уточнення:

Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

Детальніше про Порядок прийому за покликанням.


ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести фахового вступного випробування з відповідями  для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести додаткового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Тести додаткового вступного випробування з відповідями для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 122 – Комп’ютерні науки