Студентське конструкторське бюро

На базі кафедри комп’ютерних наук (КН) функціонує Студентське конструкторське бюро (СКБ) – це добровільне об’єднання студентів, які беруть активну участь у прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах кафедри.

Мета СКБ – розвивати знання та навички студентів зі спеціальних розділів фахових дисциплін професійної та практичної підготовки під час виконання проєктних завдань та сприяння гарному працевлаштуванню студентів після закінчення навчання.

Студенти, які беруть участь у роботі СКБ, стають краще підготовленими до роботи в галузі інформаційних технологій (ІТ) та до виконання реальних ІТ-проєктів.

Концепція роботи СКБ

1. У процесі вивчення обов’язкових та вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки спеціальності «122 – Комп’ютерні науки» студенти здобувають фахові знання та опановують різноманітні навички. Під час проведення дисциплін викладачі кафедри видають спеціальні розділи для самостійної роботи, проводять консультації та підказують напрями застосування набутих знань та навичок до проєктної роботи в ІТ-галузі. Як наслідок, студенти об’єднуються в команди та під керівництвом викладачів кафедри КН поетапно виконують прикладні науково-дослідні або дослідно конструкторські проєкти з тематики комп’ютерних наук.
2. Студенти виконують науково-дослідну проєктну роботу командами від 1 до 4 осіб. Допускаються змішані команди зі студентів першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої освіти різних курсів одночасно. Також допускається участь у командах учнів загальноосвітніх шкіл, які проходять навчання в підготовчому ІТ-відділенні ХНУ при Факультеті інформаційних технологій на курсах кафедри КН.
3. Студенти мають можливість брати участь одночасно в декількох командах, за винятком участі в змаганнях та конкурсах – там кожен є членом тільки однієї команди.Кожна команда обирає керівника. Тренерами (або менторами) студентських команд є викладачі або аспіранти кафедри КН спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.
4. Робота СКБ передбачає участь в олімпіадах, хакатонах, та інших ІТ-конкурсах із певними правилами, наприклад, міжнародних змагань Kaggle.
5. ІТ-компанії можуть видавати свою тематику завдань конкурсів і вимоги до ІТ-рішень (також із метою підбору студентів для подальшого працевлаштування в себе), у разі гарантування призового фонду для команд-переможців.
6. Студенти, за погодженням із членами своєї команди й тренером, можуть використовувати свої результати в основній навчальній діяльності під час виконання індивідуальних завдань, курсових робіт і проєктів, кваліфікаційних робіт. Члени команди можуть періодично публікувати результати своєї роботи в наукових виданнях та матеріалах конференцій, що дозволяє набрати додаткові бали й претендувати з ними на стипендію та/або на бюджетні місця під час навчання в магістратурі та аспірантурі.
7. Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота СКБ триває циклами, які завершуються щороку в червні. На початку кожного циклу, як правило, у вересні, команда має змогу вибирати іншу тематику або продовжувати попередню. Корегування чи перехід до нової тематики можливі в будь-який час. Команда може вести одночасно декілька тематик, якщо це не шкодить процесу навчання.
8. Студенти можуть самі вибирати свою тематику, але її має затвердити семінар СКБ. На сьогодні кафедра КН рекомендує такі тематики робіт:
1) будь-яке з активних змагань Kaggle у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій штучного інтелекту;
2) моделювання та аналіз візуальної та текстової інформації засобами та методами штучного інтелекту;
3) технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування;
4) автоматизоване структурування навчальних матеріалів та створення тестів для адаптивного контролю рівня знань;
5) технологія прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання;
6) виявлення кардіо патологій за зображеннями магнітно-резонансної томографії та сигналами електрокардіограмами серця засобами штучного інтелекту за ментально-формальними моделями.

Реєстрація в СКБ проводиться на кафедрі КН (ауд. 3-304).

Наші події

Наші здобутки

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
Pavlova O., Radiuk P. Certification of acknowledgement awarded to Pavlova Olga and Radiuk Pavlo in recognition of their excellent work as a scientific supervisor for the winner in the field of “Information Technologies, Automation and Robotics” of the International Competition of Student Scientific Works “Black Sea Science 2022” organized by Odessa National Academy of Food Technologies, Odesa, Ukraine. 06 June 2022. #BSS-2022.3.06

Опублікована наукова стаття за проведеною науковою роботою:
Radiuk P., Pavlova O., El Bouhissi H., Avsiyevych V., Kovalenko V. Convolutional neural network for parking slots detection. CEUR-WS, ISSN. 1613–0073. 2022. Vol. 3156. Pp. 284-293. (Scopus, Q4). URL: http://ceur-ws.org/Vol-3156/paper21.pdf

2. Діденко Є.В. Інформаційна технологія автоматизованого моніторингу оголошень ринку нерухомості України : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Є.В. Діденко, під кер-вом П.М. Радюка, Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2022. 79 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/12133

3. Іваниця М.С. Мобільний застосунок для автоматизації процесу керування побутовими відходами : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / М. С. Іваниця, під кер-вом П.М. Радюка ; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2022. 90 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/12133