ІСТОРІЯ


Кафедра комп’ютерних наук забезпечує навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» в галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Випускники кафедри є фахівцями з комп’ютерних наук та інформаційних технологій з максимальним наближенням до вимог сучасного ІТ ринку праці. Випускник освітнього рівня бакалавр після успішного виконання освітньої програми здатен виконувати професійну роботу фахівця і відповідно до Національного класифікатора професій України займати первинну посаду за категоріями пов’язаними з розробкою, тестуванням та супроводом програмного забезпечення (включаючи WEB-програмування), адмініструванням баз даних, мереж та систем.

Теоретична та практична підготовка фахівців здійснюється у тісному контакті з регіональними ІТ-компаніями – партнерами кафедри.

Наші студенти вивчають мови програмування, технології штучного інтелекту, аналіз великих даних тощо. Випускники кафедри досконало володіють інформаційними технологіями, розробляють алгоритми будь-яких складних процесів, створюють програми на сучасних платформах та вміють використовувати САПР/CAD-систетми.

Наші випускники з успіхом працюють як учені, програмісти, інженери і підприємці як в Ураїні так і в багатьох країнах світу: Німеччині, Канаді, Польщі, США, Португалії, Нідерландах тощо.

Історична довідка

Історія кафедри починається у 1999 році, коли в нашому університеті була відкрита спеціальність “Інформаційні технології проектування”, що готувала фахівців з інформаційних технологій. Кафедра інформаційних технологій проектування створена 25 травня 2000 року. Засновником спеціальності був к.т.н, доцент Ковальчук Сергій Станіславович, пізніше декан факультету прикладної математики та комп’ютерних технологій Хмельницького національного університету (2003- 2013 рр.).


Очолив і успішно керував кафедрою 12 років (2000-2012 рр.) професор, доктор фізико-математичних наук, фахівець світового рівня в області інформаційних технологій, провідний співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Сергій Лук’янович Кривий.


З 2012 року по жовтень 2020 року очолював кафедру д.т.н., професор Сорокатий Руслан Володимирович.

1 січня 2016 року, в зв’язку із введенням нового переліку спеціальностей і відповідно зміною назви спеціальності, кафедра «Інформаційних технологій проектування» була перейменована на кафедру «Комп’ютерних наук та інформаційних технологій».


З листопада 2020 року кафедру комп’ютерних наук очолює д.т.н., професор Бармак Олександр Володимирович.
У відповідності до статті 33 “Структура вищого навчального закладу” п.2 Закону України “Про вищу освіту”, та на виконання рішення Вченої ради університету 01 вересня 2021 року кафедра «Комп’ютерних наук та інформаційних технологій» була перейменована на кафедру «комп’ютерних наук».