ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ


РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ “КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ”

Кваліфікаційний рівень – Бакалавр:
Соціальні та етичні аспекти створення інтелектуальних інформаційних систем
Програмування для систем тривимірного моделювання
Крос-платформене програмування
Моделювання та керування багатосенсорними роботами
Автоматизація процесів життєвого циклу програмного забезпечення
Методи та засоби обробки структурованих даних
Програмування для геоінформаційних систем
UX/UI та вебдизайн
Нереляційні бази даних
Проєктування мобільних застосувань
Прикладні програмні пакети для підтримки прийняття рішень
Якість програмних систем

Кваліфікаційний рівень – Магістр:
Машинна обробка соціальних емоцій
Технологія блокчейн в інформаційних системах
Постановка експериментів та обробка результатів наукових досліджень
Conducting experiments and processing the results of scientific research
Мікросервісна архітектура для розробки вебсистем
Проєктування розподілених баз даних та знань
Автоматизація процесів життєвого циклу моделей машинного навчання

Кваліфікаційний рівень – Доктор філософії:
Людино-комп’ютерна взаємодія в системах альтернативної комунікації
Інтелектуальні методи та засоби освітніх середовищ
Моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови
Моделювання інформаційних процесів у системах жестової комунікації