БАКАЛАВРИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ


ОПП 122 Комп’ютерні науки 2021
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021 рік


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 рік


ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)
ОЗП.01 Вища математика
ОЗП.02 Дискретна математика
ОЗП.03 Фізика
ОЗП.04 Англійська мова
ОЗП.05 Алгоритмизація та програмування
ОЗП.06 Теорія ймовірності та математична статистика
ОЗП.07 Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист та екологічна безпека
ОЗП.08 Теорія алгоритмів
ОЗП.09 Чисельні методи
ОЗП.10 Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень
ОЗП.11 Філософія
ОЗП.12 Культурологія, культура мовлення, етика та естетика
ОЗП.13 Громадянське суспільство, економіка та управління
Фізичне виховання

Дисципліни професійної підготовки (ОПП)
ОПП.01 Об’єктно-орієнтоване програмування
ОПП.02 Компютерна графіка та геометричне моделювання
ОПП.03 Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів
ОПП.04 Операційні системи та системне програмне забезпечення.
ОПП.05 Моделювання систем та системний аналіз
ОПП.06 Компютерні мережі
ОПП.07 Організація баз данних та знань
ОПП.08 Методи та системи штучного інтелекту
ОПП.09 Технології захисту інформаціїї
ОПП.10 Технології розподілених систем та паралельних обчислень
ОПП.11 Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
ОПП.12 WEB-технології та WEB-дизайн
ОПП.13 Технології створення програмних продуктів та проектування інформаційних систем
ОПП.14 Інтелектуальний аналіз данних
ОПП.15 Проектування баз даних
ОПП.16 Управління ІТ- проектами
ОПП.17 Інформаційні технології хмарних обчислень
ОПП.18 Проектно-технологічна практика
ОПП.19 Переддипломна практика
ОПП.20 Кваліфікаційна робота(Дипломний проект)

ДЕТАЛЬНО ПО ДИСЦИПЛІНАХ (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)