БАКАЛАВРИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ


ОПП 122 Комп’ютерні науки та програмування 2023

Списки документів
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023 рік (проєкт)»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

«НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023 рік (проєкт)»

ДОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ З ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


ДЕТАЛЬНО ПО ДИСЦИПЛІНАХ (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)
ОПП 122 Комп’ютерні науки 2021
Списки документів
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021 рік

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 рік

ДОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ З ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


ДЕТАЛЬНО ПО ДИСЦИПЛІНАХ (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)
Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки, ОПП “Комп’ютерні науки” (бакалаврат, 4 р.)

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)
ОЗП.01 Вища математика
ОЗП.02 Дискретна математика
ОЗП.03 Фізика
ОЗП.04 Англійська мова
ОЗП.05 Алгоритмизація та програмування
ОЗП.06 Теорія ймовірності та математична статистика
ОЗП.07 Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист та екологічна безпека
ОЗП.08 Теорія алгоритмів
ОЗП.09 Чисельні методи ОЗП.10 Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень
ОЗП.11 Філософія
ОЗП.12 Культурологія, культура мовлення, етика та естетика
ОЗП.13 Громадянське суспільство, економіка та управління
Фізичне виховання

Дисципліни професійної підготовки (ОПП)
ОПП.01 Об’єктно-орієнтоване програмування
ОПП.02 Компютерна графіка та геометричне моделювання
ОПП.03 Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів ОПП.04 Операційні системи та системне програмне забезпечення.
ОПП.05 Моделювання систем та системний аналіз
ОПП.06 Компютерні мережі
ОПП.07 Організація баз данних та знань
ОПП.08 Методи та системи штучного інтелекту
ОПП.09 Технології захисту інформаціїї
ОПП.10 Технології розподілених систем та паралельних
обчислень
ОПП.11 Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
ОПП.12 WEB-технології та WEB-дизайн
ОПП.13 Технології створення програмних продуктів та проектування інформаційних систем
ОПП.14 Інтелектуальний аналіз данних
ОПП.15 Проектування баз даних
ОПП.16 Управління ІТ- проектами
ОПП.17 Інформаційні технології хмарних обчислень
ОПП.18 Проектно-технологічна практика
ОПП.19 Переддипломна практика
ОПП.20 Кваліфікаційна робота(Дипломний проект)