БАКАЛАВРИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ


ОПП 122 Комп’ютерні науки 2023
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)
ОЗП.01 Вища математика
ОЗП.02 Дискретна математика
ОЗП.03 Фізика
ОЗП.04 Англійська мова за професійним спрямуванням
ОЗП.05 Алгоритмізація та програмування
ОЗП.06 Теорія ймовірності та математична статистика
ОЗП.07 Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист та екологічна безпека
ОЗП.08 Теорія алгоритмів
ОЗП.09 Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішеньОЗП.10 Філософія
ОЗП.11 Культурологія, етика, естетика та академічна доброчесність
ОЗП.12 Громадянське суспільство, економіка та управління
ОЗП.13 Фізичне виховання та основи здоров’я

Дисципліни професійної підготовки (ОПП)
ОПП.01 Методи та системи штучного інтелекту
ОПП.02 Вебтехнології
ОПП.03 Об’єктно-орієнтоване проєктування
ОПП.04 Управління ІТ-проєктами
ОПП.05 Технології захисту інформації та кібербезпека
ОПП.06 Системне та мережеве програмне забезпечення
ОПП.07 Проєктування баз даних
ОПП.08 Інтелектуальний аналіз даних
ОПП.09 Технології створення програмних продуктів
ОПП.10 Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
ОПП.11 Технології розподілених систем та паралельних обчислень
ОПП.12 Моделювання систем та системний аналіз
ОПП.13 Інформаційні технології хмарних обчислень
ОПП.14 Проєктно-технологічна практика
ОПП.15 Професійна практика
ОПП.16 Кваліфікаційна робота

ДЕТАЛЬНО ПО ДИСЦИПЛІНАХ (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)


ОПП 122 Комп’ютерні науки 2021
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021 рік


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 рік


ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)
ОЗП.01 Вища математика
ОЗП.02 Дискретна математика
ОЗП.03 Фізика
ОЗП.04 Англійська мова за професійним спрямуванням
ОЗП.05 Алгоритмізація та програмування
ОЗП.06 Теорія ймовірності та математична статистика
ОЗП.07 Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист та екологічна безпека
ОЗП.08 Теорія алгоритмів
ОЗП.09 Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень
ОЗП.10 Філософія
ОЗП.11 Культурологія, культура мовлення, етика та естетика
ОЗП.12 Громадянське суспільство, економіка та управління
ОЗП.13 Фізичне виховання та основи здоров’я

Дисципліни професійної підготовки (ОПП)
ОПП.01 Методи та системи штучного інтелекту
ОПП.02 WEB-технології та WEB-дизайн
ОПП.03 Об’єктно-орієнтоване програмування
ОПП.04 Управління ІТ-проєктами
ОПП.05 Технології захисту інформації та кібербезпека
ОПП.06 Системне та мережеве програмне забезпечення
ОПП.07 Проєктування баз даних
ОПП.08 Інтелектуальний аналіз даних
ОПП.09 Технології створення програмних продуктів
ОПП.10 Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
ОПП.11 Технології розподілених систем та паралельних обчислень
ОПП.12 Моделювання систем та системний аналіз
ОПП.13 Інформаційні технології хмарних обчислень
ОПП.14 Проєктно-технологічна практика
ОПП.15 Професійна практика
ОПП.16 Кваліфікаційна робота бакалавра

ДЕТАЛЬНО ПО ДИСЦИПЛІНАХ (Анотація, Опис, Робоча програма, Силабус)Дисципліни 2022-23 навчального року:

1 курс – ОПП-2021 КН-22
ОЗП.01 Вища математика
ОЗП.02 Дискретна математика
ОЗП.03 Фізика
ОЗП.04 Англійська мова за професійним спрямуванням
ОЗП.05 Алгоритмізація та програмування
ОЗП.06 Теорія ймовірності та математична статистика
ОЗП.09 Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень
ОЗП.13 Фізичне виховання та основи здоров’я
ОПП.03 Об’єктно-орієнтоване програмування

2 курс – ОПП-2021 КН-21
ОЗП.08 Теорія алгоритмів
ОПП.01 Методи та системи штучного інтелекту
ОПП.05 Технології захисту інформації та кібербезпека
ОПП.06 Системне та мережеве програмне забезпечення
ОПП.07 Проєктування баз даних
ОПП.10 Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
ОПП.12 Моделювання систем та системний аналіз