СТАЖУВАННЯ ТА ПРАКТИКА


ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КН


4 березня 2023 р. відбувся захист звітів студентами спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за результатами проходження практики


Практика є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» і спрямована на забезпечення якісної підготовки студентів, формування в них практичних навичок, необхідних для професійної діяльності.


Студенти з 13 лютого по 04 березня 2023 р. проходили практику в ІТ-компаніях: ЕПАМ СИСТЕМС, НПП “AMC Bridge”, ТОВ «СТФАЛКОН», ТОВ Твінкор Системс, ТОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс», SOA LABS, ПП «Аудитсофт», ТОВ “РЕКС СОФТ”, Компанії “Innovecs” , Global Partner Soft, ТОВ “Коддіт”, ТОВ «ДЕВЛУП.ПРО». 


Під час проходження практики студенти набули практичного досвіду в ІТ-компаніях, а також оцінили рівень готовності до майбутньої діяльності.


Захист звітів практики проводився з використанням платформи Zoom у режимі відео-конференції. Всі студенти продемонстрували виконані завдання та поділилися враженнями про ІТ-компанії, в яких проходили практику під керівництвом ІТ-фахівців.


25.10.2022 року відбувся захист науково-дослідної практики студентами, що здобувають освітній ступінь магістра спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Практику студенти проходили в ІТ-фірмах м.Хмельницького в не звичних умовах: під вий серен, вимикання світла …. Студенти отримали великий досвід від фахівців ІТ-фірм, який безумовно допоможе їм стати професіоналами в ІТ-галузі!

Бажаємо усім ПЕРЕМОГИ та щасливого життя під мирним небом!


29 вересня 2021 року відбувся захист звітів  за результатами проходження науково-дослідної практики, яку студенти другого рівня освіти «магістр» проходили з 1 по 28 вересня 2021 р. на ІТ-фірмах міста Хмельницького: НПП  “AMC Bridge”, ТОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс», ТОВ «ДЕВЛУП.ПРО»,  SOA LABS, ФОП Шамрелюк В.В., ФОП Осипенко І.В. Керівник практики старший викладач кафедри комп’ютерних наук Скрипник Т.К.

Метою науково-дослідної практики є освоєння магістром методики проведення всіх етапів науково-дослідних робіт – від постановки завдання дослідження до підготовки тез, статей, заявок на отримання патенту на винахід, гранту, участь в конкурсі наукових робіт та ін.

Захист звітів науково-дослідної практики проводився з використанням платформи Zoom у режимі відео-конференції. Очолив комісію по захисту звітів Бармак О.В., завідувач кафедри КН, д.т.н., професор.


11.05.2021 відбувся захист професійної практики студентами 4 курсу за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету.

Зі вступним словом виступив завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій д.т.н., професор Олександр БАРМАК.

Професійна практика спрямована на формування, закріплення, розширення, поглиблення і систематизацію знань, загально-професійних компетенцій, отриманих при вивченні теоретичних дисциплін відповідно до виду професійної діяльності, на яку орієнтована освітня програма.

Результатом проходження практики студентами освітньої програми «Комп’ютерні науки» є працевлаштування їх за фахом (відгуки наших випускників на сайті кафедри: випускники).

Захист звітів професійної практики проводився з використанням платформи Zoom у режимі відео-конференції.

Студенти демонстрували добрі та відмінні знання в сучасних інформаційних технологіях, володіння методами та засобами ІТ, показали логічне мислення при захисті своїх звітів професійної практики.

Базами практики були провідні ІТ-фірми м.Хмельницького : НПП  “AMC Bridge”, ТОВ «Твінкор Системс»ТОВ «СТФАЛКОН», SOA Labs, ТОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс»ПП  «Аудитсофт» , ФОП Щиголь В.В. та ФОП Осипенко І. В.

Студенти висловили слова вдячності за можливість апробувати набуті знання на практиці, а також запропонували напрямки покращення організації практики.

БАЗИ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КН


ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ КН


ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ КН


18.01- 4.02.2022 р. викладачі кафедри комп’ютерних  наук к.т.н., доцент Багрій Р.О., к.т.н., доцент Пасічник О.А., к.п.н., доцент Петровський С.С., к.ф-м.н., доцент Міхалевський В.Ц., к.т.н., доцент Мазурець О.В. та ст.викладач Скрипник Т.К. проходили міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва у дистанційному форматі на платформі Microsoft Teams в ІТ-компанія “EPAM Systems”, IT Ukraine Association (Україна).


5.02-22.02.2021 р. викладачі кафедри комп’ютерних  наук та інформаційних технологій к.т.н., доцент Пасічник О.А., к.п.н., доцент Петровський С.С., к.ф-м.н., доцент Міхалевський В.Ц., к.ф-м.н., доцент Міхалевська Г.І., к.т.н., доцент Мазурець О.В. та ст.викладач Скрипник Т.К. проходили міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва у дистанційному форматі на платформі ZOOM в науково-дослідному Інституті Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна).