НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ


ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИЙ ПІДХІД ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ДОВІЛЬНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ У ПРОСТОРІ З ОБМЕЖЕННЯМИ

Олександр Бармак, 2004 рік

Barmak O.V. Information computer technology for simulation and control of manipulator and virtual systems// Journal of Automation and Information Sciences, Begell House. vol 35, N 10. pp 55-64 – 2003. (scopus)


ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИЙ ПІДХІД ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИМИ ОБРАЗАМИ ЛЮДСЬКОГО ОБЛИЧЧЯ ПРИ СИНТЕЗІ МОВЛЕННЯ

Олександр Бармак, 2004 рік

Barmak O.V. Information computer technology for imulation and control of manipulator and virtual systems// Journal of Automation and Information Sciences, Begell House. vol 35, N 10. pp 55-64 – 2003. (scopus)


ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ МІМІЧНИХ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙ

Олександр Бармак, 2008 рік

 1. Бармак О.В. Синтез мімічних виразів емоцій на основі формальної моделі / Ю.В.Крак, О.В.Бармак, Г.М.Єфімов // Штучний інтелект. – 2007. – №2. – C. 22-31.
 2. Бармак О.В. Використання контурних моделей для побудови базису простору мімічних виразів емоцій / Ю.В.Крак, О.В.Бармак, Г.М.Єфімов // Штучний інтелект. – 2007. – №4. – C. 288-296.
 3. Бармак О.В. Моделювання та аналіз мімічних виразів емоцій обличчя людини / Ю.Крак, О.Бармак, Г.Єфімов // Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика. – 2008. – №8. – C. 37-41.
 4. Бармак О.В. Моделювання та аналіз мімічних проявів емоцій / Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, О.В.Бармак [та ін.] // Доповіді НАНУ. – 2008. – №12. – С. 51-55.

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ НЕВЕРБАЛЬНИХ КАНАЛІВ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олександр Бармак, 2013 рік

 1. Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, О.В.Бармак Системи жестової комунікації: моделювання інформаційних процесів. Київ, Наукова думка. 2014. – 228 с.
 2. Кривонос Ю.Г. Конструирование и идентификация элементов жестовой коммуникации Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, О.В.Бармак [та ін.] // Кібернетика і системний аналіз. – 2013. – №2. – С. 1-13
 3. Кривонос Ю.Г. Формалізація жестоутворення за допомогою трьохмірної моделі людини для української жестової мови / Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, О.В.Бармак [та ін.] // Проблеми програмування. – 2012. – №2-3. – С. 398-405
 4. Krak Yuriy V. Usage of NURBS-approximation for Construction of Spatial Model of Human Face / Yuriy V. Krak, Alexander V. Barmak, Ekaterina M. Baraban // Journal of Automation and Information Sciences. Volume 43, Issue 2. – 2011. – P. 71-81

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО
ПЕРЕКЛАДУ З ФЛЕКТИВНИХ МОВ НА ЖЕСТОВУ

Сергій Романишин, Олександр Бармак, 2014 рік

 1. Krak Iu. V. The Method of Generalized Grammar Structures for Text to Gestures ComputerAided Translation [Електронний ресурс] / Iu. V. Krak, O. V. Barmak, S. O. Romanyshyn // Cybernetics and Systems Analysis. – January 2014. – Vol.50. – Issue 1. – P.116-123. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10559-014-9598-4
 2. Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, О.В.Бармак, С.О.Романишин Системи жестової комунікації: трансформація тексту в жести. Київ, Наукова думка. 2016. – 230 с.
 3. Peters L., Krak Iu., Barmak O., Romanyshyn S., Kotyra A., Gromaczek K., Smailova S. Information technology for automated translation from inflected languages to sign language. In monograph: Recent Advances in Information Technology. Ed. By Waldemar Wojcik, Jan Sikora. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2018. P. 51-82.
 4. Barmak O., Krak Iu., Romanyshyn S. Text to gestures translation for inflected languages. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. – 110p .

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ

Руслан Багрій, Олександр Бармак, 2018 рік

 1. Kryvonos, I.G., Krak, I.V., Barmak, O.V., Bagriy, R.O. Predictive Text Typing System for the Ukrainian Language. Cybernetics and Systems Analysis, 2017, 53(4), pp. 495–502 (Q2)
 2. Krak, I.V., Barmak, O.V., et. al. Rapid text entry using mobile and auxiliary devices for people with speech disorders communication. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2020, 66(2), pp. 273–279 (Q3)
 3. Krak I.V., Barmak O.V., Bahrii R.O., Information Technology Augmentative and Alternative Communication Using Smart Mobile Device, Journal of Mobile Multimedia, Vol. 17(4), River Publishers 2021. – P. 527–554. (Q2)

ІНФОРМАЦІЙНА  ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СТРУКТУРУВАННЯ  НАВЧАЛЬНИХ  МАТЕРІАЛІВ  ТА  СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ  ДЛЯ  АДАПТИВНОГО  КОНТРОЛЮ  РІВНЯ  ЗНАНЬ

Олександр Мазурець, Олександр Бармак,  2020 рік

 1. Barmak O., Krak I., Mazurets O., Pavlov S., Smolarz A., Wojcik W. Research of efficiency of information technology for creation of semantic structure of educational materials. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 1020. pp. 554–569.
 2. Mazurets O., Barmak O., Krak I., Manziuk E., Bahrii R. Method for Adaptive Semantic Testing of Educational Materials Level of Knowledge. Book Chapter. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2022. Vol. 77. pp. 491–506.
 3. Мазурець О. В. Спосіб визначення переліку ключових слів у тексті. Пат. на корисну модель № 129903. Україна, МПК G06F 17/00. Опубл. 26.11.2018, Бюл. № 22.
 4. Мазурець О. В. Спосіб обмеження переліку ключових слів тексту. Пат. на корисну модель № 137386. Україна, МПК G06F 17/00. Опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20.

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РАННЬОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ПНЕВМОНІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПІДБОРОМ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЛЕГЕНЬ

Павло Радюк, Олександр Бармак, 2021 рік

 1. Krak Iu., Barmak O., Radiuk P. Information technology for early diagnosis of pneumonia on individual radiographs. 2020. CEUR-WS. ISSN 1613-0073. 2020. Vol. 2753. Pp. 11-21. (Scopus, Q4, WoS). URL: http://ceur-ws.org/Vol-2753/paper3.pdf
 2. Barmak O., Radiuk P. Web-based information technology for classifying and interpreting early pneumonia based on fine-tuned convolutional neural network. Computer systems and information technologies. 2021. Vol. 3, No 1. Pp. 12-18. DOI: https://doi.org/10.31891/CSIT-2021-3-2
 3. Radiuk P., Barmak O., Krak Iu. An approach to early diagnosis of pneumonia on individual radiographs based on the CNN information technology. The Open Bioinformatics Journal. 2021. Vol. 14, No 1. Pp. 93-107. (Scopus, Q3). DOI: https://doi.org/10.2174/1875036202114010093