СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д70.052.06


Витяг з наказу Атестаційної колегії МОН
Наказ МОН України від 24.05.2018 № 527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року»
Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.05.2018 № 527
Наказ відкриття спецрад
Наказ про вчені ради

Положення про спеціалізовану вчену рад
Положення про спеціалізовану вчену раду (на сайтi rada.gov.ua)
Положення про спеціалізовану вчену раду
Склад спеціалізованої вченої ради Д70.052.06

Перелік документів
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
Особова картка (форма П – 2ДС)
ФОРМА П- 2ДС

Контактна інформація:
29016, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет
Корпус 1, ауд. 114
Учений секретар – к.т.н.,
доц. Бобровнікова Кіра Юліївна
Тел. 068 328 43 61
E-mail: bobrovnikovak@khmnu.edu.ua