Особливості вступної кампанії 2023
Вступні випробування на бакалаврат

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей) будуть використовувати результати національного мультипредметного тесту (НМТ).

НМТ – комп’ютерний онлайн-тест, що міститиме два блоки завдань: основний і додатковий. Обов’язкові навчальні предмети, що увійшли до основного блоку, – українська мова та математика. Додатковий блок міститиме завдання з навчального предмета, який вступник вибере під час реєстрації для участі в тестуванні. Серед запропонованих на вибір предметів будуть історія України, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька), біологія, фізика та хімія.

 

Вступні випробування до магістратури

Для охочих вступати до магістратури у 2023 році проводитимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Для конкурсного відбору зараховують бал (бали) ЄВІ (2023 року) та фахового іспиту. 

Реєстрацію заяв на участь в ЄВІ здійснюють у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. Графік проведення вступних випробувань до магістратури буде затверджено згодом.

ЄВІ цьогоріч відбуватиметься у формі  комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в спеціальних ТЕЦ (як і НМТ), створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також за кордоном. Перелік країн і міст, де можна буде пройти вступні випробування до магістратури, завчасно з’явиться на нашому сайті. 


Посилання на джерело


Посилання на джерело


ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ

 Хмельницького національного університету в 2023 році

Відповідно до Правил прийому на навчання до Хмельницького національного університету в 2023 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) необхідною умовою є наявність мотиваційного листа.

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.
Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:
• Вступ.
• Основна частина.
• Заключна частина.

Вступ починається з особистого звертання в шанобливій формі (лист адресується ректору Хмельницького національного університету Сергію Матюху) та має містити прізвище, ім’я, по батькові вступника, обрану спеціальність (освітню програму), заклад який закінчив (школа, коледж, університет тощо), особисту електронну адресу та номер телефону. В цій частині треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, вказати назву спеціальності/освітньої програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання: чому зацікавилися спеціальністю (освітньою програмою), чому хочете навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, чому саме Вас має обрати університет, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. Ця частина документа також може містити:
• здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах, майстер- класах, володіння іноземними мовами тощо);
• знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
• академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою та ін. (до 6 речень).

Заключна частина має завершуватися підсумками, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми (до 3 речень). Зміст листа повинен бути лаконічним. Чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, відповідно до трьох його складових частин (вступ, основна частина, заключна частина). Лист не повинен мати емоційного відтінку, при його написанні варто дотримуватись стриманості, серйозності, практичності. Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок. Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів. Дотримуйтесь академічної доброчесності. Мотиваційний лист, який містить ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.

Таблиця 1. Критерії оцінювання (ранжування) мотиваційних листів

КритерійЗарахування
1. Загальні вимоги до мотиваційного листа 
Обсяг (2500-3500 символів)+/–
Орфографія і пунктуація (наявність/відсутність помилок)+/–
Наявність абзацного поділу+/–
Стилістика (офіційно-діловий стиль)+/–
Логіка викладу (відсутність логічних суперечностей в аргументах, висновки випливають з аргументів)+/–
2. Структура мотиваційного листа 
Вступна частина (наявність)+/–
Основна частина (наявність)+/–
Заключна частина (наявність)+/–
Наявність назви ЗВО та назви обраної освітньої програми+/–
3. Зміст мотиваційного листа 
Вказівка на фахові досягнення (перемоги в олімпіадах і конкурсах, грамоти, дипломи тощо)+/–
Зазначення особистісного фахового досвіду (волонтерська робота за обраною спеціальністю, початковий досвід, стажування тощо)+/–
Наявність конкретний аргументів щодо вибору спеціальності (освітньої програми)   (наведення прикладів з історії, літератури, власного життя тощо)+/–
Наявність підтверджених навичок комунікування й соціалізації (участь в організації проєктів, майстер-класах тощо)+/–
Бачення власних професійних завдань під час навчання (плани щодо наукової та громадської роботи)+/–
Зазначення причин вибору освітньої програми (вартість контракту, можливість заробляти гроші в майбутньому, можливість отримати бюджетне місце тощо).+/–
Бачення перспектив власного професійного розвитку після завершення навчання за обраною спеціальністю (освітньою програмою) (використання отриманих знань і навичок у майбутньому)+/–

Зразок мотиваційного листа на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

Посилання на джерело