Бармак Олександр Володимирович

Завідувач кафедри комп`ютерних наук, д.т.н, професор.

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта


Професійна кваліфікація:
1980-1985 – механіко-математичний факультет Одеського державного університету
1985-2000 – інженер-програміст – заступник директора з розробки програмного забезпечення (Виробниче об’єднання «Катіон», ТзОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс»)
2000 – аспірантура, Київський національний університет, факультет кібернетики, кафедра моделювання складних систем
2004 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Інформаційна комп’ютерна технологія для моделювання та керування маніпуляційними і віртуальними системами», за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи у Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.
2007 – отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій проектування ХНУ
2014 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій», за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології у Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.
2015 – отримав вчене звання професора кафедри інформаційних технологій проектування ХНУ2018 – Член науково-методичної комісії з вищої освіти МОН України
2018 – Член науково-методичної комісії з вищої освіти МОН України
2018 – Член експертної ради МОН України (секції 2 «Інформатика та кібернетика»)

Коло наукових інтересів:
Моделювання та аналіз зорової та текстової інформації засобами та методами інтелектуальної обробки (штучний інтелект)

Монографії:
1. Сергієнко І.В., Крак Ю.В., Бармак О.В, Манззюк Е.А., Куляс А.І. Інтелектуальні інформаційні технології: людиноцентрований підхід, принципи етики та довіри. Монографія. – К: Наукова думка, 2023. – 310 с.
2. Сергієнко І.В., Крак Ю.В., Бармак О.В., Куляс А.І. Системи жестової комунікації: моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови. Київ, Наукова думка. 2019. – 284 с.
3. Peters L., Krak Iu., Barmak O., Romanyshyn S., Kotyra A., Gromaczek K., Smailova S. Information technology for automated translation from inflected languages to sign language. In monograph: Recent Advances in Information Technology. Ed. By Waldemar Wojcik, Jan Sikora. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2018. P. 51-82.
4. Barmak O., Krak Iu., Romanyshyn S. Text to gestures translation for inflected languages. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. – 110p.
5.Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В., Романишин С.О. Системи жестової комунікації: трансформація тексту в жести Київ, Наукова думка. 2016. – 230 с.
6.Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В. Системи жестової комунікації:моделювання інформаційних процесів. Київ, Наукова думка. 2014. – 228 с.

Стажування:
– ТОВ «ТЕРРАЛАБ АЙ ТІ» (м. Хмельницький), Наказ від 28.04.2023 № 70-КП (120 год.) Довідка про стажування №15 30.06.2023
– Курси ПК за програмою “Інтернаціоналізація у закладах вищої освіти”, Наказ від 23.11.2022 № 280-КП (30 год.)
Сертифікат про кваліфікацію ХМ №02071234/23сп-162 29.06.2023
– ТОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс». Наказ від 12.02.2020 № 56-КП (60 год.) Довідка про стажування 40/20 від 15.03.2020

Методичні видання:
1. Бармак О.В., Манзюк Е.А., Радюк П.М. Теорія алгоритмів. Теоретичний курс та лабораторний практикум: навч. посіб.. – Хмельницький: ХНУ, 2023 – 168 с.
2. О.В.Бармак Інтелектуальний аналіз даних: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу. Електронне видання, 2018. – 120 с.
3. О.В.Бармак Теорія алгоритмів: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу. Електроний аналог друкованого видання – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 200 с.

Членство у редакційних колегіях журналів:
– Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
– The international scientific journal «Journal of Edge Computing»
– The international scientific journal «Computer Systems and Information Technologies»
– Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах»

Останні наукові праці, опубліковані у виданнях віднесених до Q1 та Q2:
1. Kalyta O., Barmak O., Radiuk P., Krak I. Facial emotion recognition for photo and video surveillance based on machine learning and visual analytics. Applied Sciences. 2023. Vol. 13. No. 17. P. 9890. DOI: https://doi.org/10.3390/app13179890 Open Access: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/17/9890  (Scopus, Q2)
2. Krak Iu., Barmak O. The Technique of Inverse Multidimensional Scaling for the Synthesis of Machine Learning Models // Cybernetics and Systems Analysis, 2023, 59(5), pp. 725–732 (Scopus, Q2)
3. Крак Ю.В., Бармак О.В. Методика інверсного багатовимірного шкалювання для синтезу моделей машинного навчання // Кібернетика та системний аналіз, 2023, (5), сс.46-54 (категорія А)
4.Iurii Krak, Olexander Barmak and Ruslan Bahrii, Information Technology Augmentative and Alternative Communication Using Smart Mobile Device, Journal of Mobile Multimedia (Q2), Vol. 17(4), River Publishers 2021. – P. 527–554
5.Krak I., Barmak O., Manziuk E. Using visual analytics to develop human and machine-centric models: A review of approaches and proposed information technology // Computational Intelligence, 2022, 38(3), pp. 921–946. DOI: https://doi.org/10.1111/coin.12289  (Scopus, Q1)

Членство у спеціалізованих вчених радах:
– Д70.052.06 (Хмельницький національний університет).

Науково-дослідні теми:
2021-2022 Керівник науково-дослідної теми «Розроблення інформаційної технології прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання» (Номер державної реєстрації 0121U109936).

Дисципліни:
для бакалаврів: Теорія алгоритмів;
для магістрів: Методи, засоби та алгоритми в задачах обчислювального інтелекту ;
для докторів філософії: Методи вирішення слабоформалізованих задач.

Наукове керівництво аспірантами (PhD студентами):
2014 – Романишин С.О. «Інформаційна технологія автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову», 05.13.06 – інформаційні технології, у Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України;
2018 – Багрій Р.О. «Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування», 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Тернопільському національному економічному університеті;
2019 – Мазурець О.В. «Інформаційна технологія автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення тестів для адаптивного контролю рівня знань», 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Тернопільському національному економічному університеті;
2021 – Радюк П.М. «Інформаційна технологія раннього діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів моделі класифікації медичних зображень легень», 122 Комп’ютерні науки, Хмельницький національний університет.