Бармак Олександр Володимирович

Завідувач кафедри комп`ютерних наук, д.т.н, професор.

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта


Професійна кваліфікація:
1980-1985 – механіко-математичний факультет Одеського державного університету
1985-2000 – інженер-програміст – заступник директора з розробки програмного забезпечення (Виробниче об’єднання «Катіон», ТзОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс»)
2000 – аспірантура, Київський національний університет, факультет кібернетики, кафедра моделювання складних систем
2004 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Інформаційна комп’ютерна технологія для моделювання та керування маніпуляційними і віртуальними системами», за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи у Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.
2007 – отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій проектування ХНУ
2014 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Моделювання та аналіз невербальних каналів комунікації для створення нових інформаційних технологій», за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології у Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.
2015 – отримав вчене звання професора кафедри інформаційних технологій проектування ХНУ2018 – Член науково-методичної комісії з вищої освіти МОН України
2018 – Член науково-методичної комісії з вищої освіти МОН України
2018 – Член експертної ради МОН України (секції 2 «Інформатика та кібернетика»)

Коло наукових інтересів:
Моделювання та аналіз зорової та текстової інформації засобами та методами інтелектуальної обробки (штучний інтелект)

Монографії:
1.Barmak O., Krak Iu., Romanyshyn S. Text to gestures translation for inflected languages. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. – 110p.
2.Peters L., Krak Iu., Barmak O., Romanyshyn S., Kotyra A., Gromaczek K., Smailova S. Information technology for automated translation from inflected languages to sign language. In monograph: Recent Advances in Information Technology. Ed. By Waldemar Wojcik, Jan Sikora. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2018. P. 51-82.
3.Сергієнко І.В., Крак Ю.В., Бармак О.В., Куляс А.І. Системи жестової комунікації: моделювання та розпізнавання дактильної жестової мови. Київ, Наукова думка. 2019. – 284 с.
4.Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В. Системи жестової комунікації:моделювання інформаційних процесів. Київ, Наукова думка. 2014. – 228 с.
5.Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В., Романишин С.О. Системи жестової комунікації: трансформація тексту в жести Київ, Наукова думка. 2016. – 230 с.

Методичні видання:
1.О.В.Бармак Теорія алгоритмів: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу. Електроний аналог друкованого видання – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 200 с.
2.О.В.Бармак Інтелектуальний аналіз даних: ме методичні вказівки до самостійного вивчення курсу. Електронне видання, 2018. – 120 с.

Членство у редакційних колегіях журналів:
– Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах»
– The international scientific journal «Computer Systems and Information Technologies»
– Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

Останні наукові праці, опубліковані у виданнях віднесених до Q1 та Q2:
1.Iurii Krak, Olexander Barmak and Ruslan Bahrii, Information Technology Augmentative and Alternative Communication Using Smart Mobile Device, Journal of Mobile Multimedia (Q2), Vol. 17(4), River Publishers 2021. – P. 527–554
2.Iurii Krak, Olexander Barmak and Eduard Manziuk Using visual analytics to develop human and machine-centric models: A rewiew of approaches and proposed information technology, Journal Computational Intelligence (Q1), 2020; 1-26 https://doi.org/10.1111/coin.12289

Членство у спеціалізованих вчених радах:
– Д70.052.06 (Хмельницький національний університет).

Науково-дослідні теми:
2021-2022 Керівник науково-дослідної теми «Розроблення інформаційної технології прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання» (Номер державної реєстрації 0121U109936).

Дисципліни:
для бакалаврів: Теорія алгоритмів;
для магістрів: Методи, засоби та алгоритми в задачах обчислювального інтелекту ;
для докторів філософії: Методи вирішення слабоформалізованих задач.

Наукове керівництво аспірантами (PhD студентами):
2014 – Романишин С.О. «Інформаційна технологія автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову», 05.13.06 – інформаційні технології, у Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України;
2018 – Багрій Р.О. «Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування», 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Тернопільському національному економічному університеті;
2019 – Мазурець О.В. «Інформаційна технологія автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення тестів для адаптивного контролю рівня знань», 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Тернопільському національному економічному університеті;
2021 – Радюк П.М. «Інформаційна технологія раннього діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів моделі класифікації медичних зображень легень», 122 Комп’ютерні науки, Хмельницький національний університет.