Манзюк Едуард Андрійович

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.т.н, доцент.

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта

Професійна кваліфікація:
2004 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних   наук – 05.02.02 машинознавство – Хмельницький національний університет
2006 р. – отримав вчене доцента кафедри інформаційні технології проектування Хмельницький національний університет
Член журі Малої академії наук України.

Коло наукових інтересів:
Використання візуальної аналітики для штучного інтелекту, системи прийняття відповідальних рішень.

Останні наукові праці, опубліковані у міжнародних виданнях:
1. V. Krak, O. V. Barmak, and E. Manziuk, “Visual Analytics to Build a Machine Learning Model,” in Research Advancements in Smart Technology, Optimization, and Renewable Energy, IGI Global, 2021, pp. 313–329. doi: 10.4018/978-1-7998-3970-5.ch015.
2. O. Barmak, I. Krak, and E. Manziuk, “‪Diversity as The Basis for Effective Clustering-Based Classification,” in CEUR Workshop Proceedings, Odessa, Ukraine, Sep. 2020, vol. 2711, pp. 53–67.
3 I. Krak, O. Barmak, and E. Manziuk, “Using visual analytics to develop human and machine-centric models: A review of approaches and proposed information technology,” Computational Intelligence, pp. 1–26, 2020, doi: 10.1111/coin.12289.

Навчальні посібники:
Основи проектування та розробка веб-додатків: навчальний посібник / Манзюк Е.А, Лищук О.А., Мазурець О.В, Багрій Р.О., Петровський С.С. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 184 с.

Науково-дослідні теми:
Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Розроблення інформаційної технології прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання» (Номер державної реєстрації 0121U112025)

Стажування:
ТОВ НВП “Аквасофт”, 03.03.2019, 197/3, Довідка про стажування
Участь у Громадській Організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство» (ГО «УНІТ»). Сертифікат дійсного члена Організації №20-00010 FS.
Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “for the successfull completion of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems”,  серпень-вересень 2022р. Сертифікат №963.

Дисципліни:
Для бакалаврів:
– Технологія захисту інформації та кібербезпека.
– Інформаційні технології хмарних обчислень.
– Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
– Технологія створення програмних продуктів.
– Розподілені високопродуктивні інформаційно-обчислювальні системи.

Теми магістерських робіт студентів:
Шлапак О.В. Особливості використання методу випадкового лісу для визначення шаблонів в потоці даних http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/konfer_hnu/Part_1all.pdf
Бородін М.Ю. Забезпечення захищеності програмних систем з використанням трансформаційних перетворювань http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8053
Лесишин М.В. Інформаційна технологія класифікації зображень на базі SVM  http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2019/02/konfer_hnu/Part_1all.pdf