Мазурець Олександр Вікторович

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.т.н, доцент.

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта

Освітня кваліфікація:
2003 – одержав кваліфікацію «Бакалавр з комп’ютерних наук» за спеціальністю «Комп’ютерні науки».
2004 – одержав кваліфікацію «Інженер-програміст» за спеціальністю «Інформаційні технології проектування».
2007 – завершив навчання в аспірантурі та почав працювати на кафедрі Комп’ютерних наук ХНУ.
2020 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Інформаційна технологія автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення тестів для адаптивного контролю рівня знань» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».

Наукові інтереси:
Штучний інтелект, нейронні мережі, семантичний аналіз текстів, проєктування баз даних, темпоральні бази даних

Наукова діяльність:
публікації у виданнях що індексуються наукометричною базою Scopus – 10;
публікації у періодичних фахових наукових виданнях України – понад 30;
публікації апробаційного та науково-популярного характеру з наукової та професійної тематики – понад 100;
монографії – 1;
патенти на корисну модель – 2;
свідоцтва про реєстрацію авторського права – 3;
наукове консультування ТОВ НВП «Аквасофт» в рамках діяльності Лабораторії в галузі інформаційних технологій та програмування.

Останні наукові праці, опубліковані у міжнародних виданнях:
1.Mazurets O., Barmak O., Krak I., Manziuk E., Bahrii R. Method for Adaptive Semantic Testing of Educational Materials Level of Knowledge. Book Chapter. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. 2022. Vol. 77. pp. 491–506.
2.Mazurets O., Barmak O., Krak I., Molchanova M., Sobko O. Information Technology for Adaptive Semantic Testing of Knowledge Level of Educational Materials. Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2021, 2021, vol. 1, pp. 160–165.
3.O. Barmak, I. Krak, O. Mazurets, S. Pavlov, A. Smolarz, W. Wojcik, Research of efficiency of information technology for creation of semantic structure of educational materials. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, vol. 1020, pp. 554–569.

Навчальні посібники та навчально-методичні видання:
1.Собко О. В., Молчанова М. О. , Бармак О. В., Мазурець О. В. Алгоритмізація та програмування: Методичні рекомендації та настанови до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Хмельницький : ХНУ, 2022. 90 с.
2.Скрипник Т. К., Мазурець О. В., Бармак О. В., Пасічник О. А., Манзюк Е. А. Професійна практика: методичні вказівки щодо її організації, проведення та підготовки звіту (для здобувачів першого (бакалавр) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні наук»). Хмельницький: ХНУ, 2021. 24 с.
3.Мазурець О. В., Скрипник Т. К., Длугунович Н. А. Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки”. Хмельницький : ХНУ, 2019. 31 с.
4.Манзюк Е. А, Лищук О. А., Мазурець О. В, Багрій Р. О., Петровський С.С. Основи проектування та розробка веб-додатків: навчальний посібник .Хмельницький: ХНУ, 2019. 184 с.
5.Мазурець О. В. Методи та системи штучного інтелекту: МВ до виконання лаб. робіт з дисципліни. Хмельницький: ХНУ, 2018. 72 с.
6.Сорокатий Р. В., Мазурець О. В., Скрипник Т. К. Дипломна робота магістра: методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. Хмельницький: ХНУ, 2017. 23 с.
7.Мазурець О. В., Скрипник Т. К. Комплексний курсовий проект: методичні вказівки щодо його виконання. Для студентів напряму “Комп’ютерні науки”. Хмельницький: ХНУ, 2016. 26 с.
8.Мазурець О. В. Організація баз даних та знань: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки “Комп’ютерні науки”. Хмельницький: ХНУ, 2012. 87 с.

Останні стажування:
1.лютий-березень 2022р. – Scientific and Pedagogical Internship “Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education”. ISMA University of Applied Sciences (ISMA) & International Science Group, Riga, Latvia. Certificate № 1-22/166-22.
2. січень-лютий 2022р. – Internship for Teachers: Social Educational Project by ERAM & IT Ukraine Association “Teachers Internship Online Program”. Certificate №733.
3. вересень 2021р. – “Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications”. Cracow University of Technology Cracow, Poland.
4. лютий 2021р. – The International Skills Development “Distance Learning Tools on the Example of Zoom and Moodle Platforms”. NGO “International Educators and Scientists Foundation” (IESF), Lublin, Poland. Certificate ES №4454/2021.
5. cерпень-жовтень 2022 р. – Практичний курс .Net for teachers від IT Academy SoftServe,  Сертифікат – серія TI №005/2022.

Викладання дисциплін:
Бакалаврам:
Методи та системи штучного інтелекту.
Проєктування баз даних.
Магістрам:
Моделі та методи інтелектуального аналізу текстової інформації та машинного навчання.
Розподілені високопродуктивні інформаційно-обчислювальні системи та технології.
Вибіркові:
Проєктування розподілених баз даних та знань.
Інформаційна технологія автоматизованого створення тестів.

Керування магістерськими кваліфікаційними роботами:

  1. Розпізнавання образів нейромережею із генетичним алгоритмом навчання (Шамрелюк В’ячеслав Валерійович, КНм-20-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10987
  2. Технологія автоматизованого підбору комбінацій матеріалів для створення костюмів театралізованих образів (Кравчук Яна Олегівна, КНм-20-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10997
  3. Метод побудови розкладів занять за генетичним алгоритмом (Богач Владислав Валерійович, КНм-20-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10999
  4. Інформаційна технологія адаптивного тестування рівня знань (Білоус Ганна Анатоліївна, КНм-19-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9434
  5. Інформаційна технологія автоматизованого формування команд в кіберспорті (Чугай Олена Миколаївна, КНм-19-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9436

Керування бакалаврськими кваліфікаційними роботами:
1.Метод автоматизованого визначення семантичної подібності цифрових текстів для виявлення запозичень (Раєва Анна Вячеславівна, КН-18-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12104
2.Метод автоматизованого підбору текстових відповідей на запитання за їх семантичним вмістом (Козенко Олександр Васильович, КН-18-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12106
3.Система розпізнавання образів перцептроном із стохастичним алгоритмом навчання (Пітик Ярослав Олександрович, КН-17-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10361
4.Автоматизована система допомоги в діагностуванні хвороб терапевтом (Вишинський Ілля Олександрович, КН-17-2) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10330
5.Експертна система визначення рівня епідеміологічної небезпеки (Овчарук Олександр Миколайович, КН-17-1) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10332

Керування шкільною та студентською науковою роботою:
Керівник студента Кондакова Олександра Володимировича (гр. КНІТм-12-1), який зайняв призове місце (третє) на Міжнародній студентській олімпіаді з САПР та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні (ІІ тур), 1 грудня 2016 – 10 лютого 2017 року.
Наукове керівництво школярем Шепетівського НВК№1 Федорко Андрієм Петровичем, який 16 лютого 2019 на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України зайняв 2-ге місце.
Наукове керівництво школярем Шепетівського НВК№1 Федорко Андрієм Петровичем, який 18 лютого 2020 в заключному турі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України зайняв 1-ше місце і вийшов у всеукраїнський тур.

Інша діяльність:
Certificate В2 English №11K08Y411DP09, 07.11.2020 (LangSkill).
Член ГО «Українське науково-освітнє ІТ товариство». Участь у виконанні науково-дослідній роботи по темі №0119U100662 «Агентно-орієнтована система підвищення безпеки та якості програмного забезпечення комп’ютерних систем».
Виконавець науково-дослідної роботи по темі №0121U112025 «Розроблення інформаційної технології прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання».
Керівник проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки рівня «бакалавр» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.
Член проєктної групи освітньо-професійної програми підготовки з рівня «магістр» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.
Член проєктної групи освітньо-наукової програми підготовки з рівня «PhD» зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки.