Міхалевський Віталій Цезарійович

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.ф-м.н, доцент.

Професійна кваліфікація:
1979-1984 – математичний факультет Чернівецького державного університету. Спеціальність «Математика», кваліфікація «Математик. Викладач».
1986-2012 – інженер-програміст, провідний інженер-програміст, начальник відділу, начальник сектору, заступник начальника, в.о. начальника Центру інформаційних технологій та технічного забезпечення Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» (м. Хмельницький).
1990-1994 – аспірантура без відриву від виробництва, Інститут математики з обчислювальним центром АН Республіки Молдова (м. Кишинів).
1997 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора (відповідає кандидату) фізико-математичних наук за темою «Коливання термічно збуджених тонкостінних елементів конструкцій (пластин)» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла в Інституті математики з ОЦ АН Республіки Молдова (м.Кишинів).
1998 – перезахист дисертації (нострифікація диплому) на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Коливання термічно збуджених тонкостінних елементів конструкцій (пластин)» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла в Інституті механіки ім.С.П.Тимошенка АН України (м. Київ).
1998-2000 – ст.викладач, доцент кафедри комп’ютерних систем (за сумісництвом) Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький).2001-2012 – доцент кафедри інформаційних технологій проектування (за сумісництвом) Хмельницького національного університету.
2006 – отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій проектування ХНУ.
2012 – т.ч. – доцент кафедри комп’ютерних наук Хмельницького національного університету.
Керівник наукової секції сучасної інформатики Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, член журі Малої академії наук України.
Подяка ректора ХНУ за багаторічну сумлінну працю по підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, зразкове виконання службових обов’язків (2021).

Коло наукових інтересів:
Інформаційно-телекомунікаційні системи та процеси, Моделювання систем та системний аналіз, Інтелектуальний аналіз даних.

Навчально-методичні праці:
Дискретна математика: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» / В. Ц. Міхалевський, Г. І. Міхалевська. Хмельницький : ХНУ, 2020. 84 с.

Стажування:
1. Курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти», наказ від 07.11.2018 №155.
2. Стажування на ТОВ НВП «Аквасофт» терміном з 03.09.2018 до 02.03.2019, наказ від 31.08.2018 №197-КП.
3. Підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність», наказ від 23.06.2020 №144-КП.
4. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM та MOODLE»: м. Люблін, Республіка Польща та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян», 15.02-22.02.2021 р. Наказ від 12.02.2021 №39-КП.
5. Курси підвищення кваліфікації «Підготовка грантових заявок – від теорії до практики», 29.03.2021-20.05.2021. Наказ від 20.05.2021 №120-КП.
6. Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “Teachers Internship Online Program”,  січень-лютий 2022р. Сертифікат №820.
7. Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “for the successfull completion of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems”,  серпень-вересень 2022р. Сертифікат №974.

Дисципліни:
Для бакалаврів: Дискретна математика, Моделювання систем та системний аналіз, Програмування для систем тривимірного моделювання

Керівництво кваліфікаційними роботами:

  1. Семенюк Б. В. Інтернет-магазин одягу з експертною системою підбору товару : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Б. В. Семенюк ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 76 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10348
  2. Яковчук М. В. Система прийняття рішень у виробничих процесах сільськогосподарського підприємства : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / М. В. Яковчук ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 117 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10867