ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ ХНУ В 2022 РОЦІ


ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ

 Хмельницького національного університету 

в 2022 році

Відповідно до Правил прийому на навчання до Хмельницького національного університету в 2022 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) необхідною умовою є наявність мотиваційного листа. 

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

 • Вступ.
 • Основна частина.
 • Заключна частина.

Вступ починається з особистого звертання в шанобливій формі (лист адресується ректору Хмельницького національного університету Сергію Матюху) та має містити прізвище, ім’я, по батькові вступника, обрану спеціальність (освітню програму), заклад який закінчив (школа, коледж, університет тощо), особисту електронну адресу та номер телефону. 

В цій частині треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете, вказати назву спеціальності/освітньої програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання: чому зацікавилися спеціальністю (освітньою програмою), чому хочете навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, чому саме Вас має обрати університет, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання. Ця частина документа також може містити:

 • • здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проектах, майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо);
 • • знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
 • • академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою та ін. (до 6 речень).

Заключна частина має завершуватися підсумками, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми (до 3 речень).

Зміст листа повинен бути лаконічним. Чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, відповідно до трьох його складових частин (вступ, основна частина, заключна частина). Лист не повинен мати емоційного відтінку, при його написанні варто дотримуватись стриманості, серйозності, практичності. 

Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок. Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів.

Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Мотиваційні листи, які містять ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.

Зразки мотиваційних листів:  зразок 1зразок 2зразок 3зразок 4

Зразок мотиваційного листа на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

Посилання на джерело

 

ЯК НАПИСАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРИ ВСТУПІ 2022?

Що таке мотиваційний лист?

Мотиваційний лист – це документ адресований обраному університету, в якому абітурієнт пояснює, чому він вважає себе найкращим кандидатом з-поміж інших.

Як мотиваційний лист впливає на вступ до вишу?

Такий лист має подвійну цінність: він може слугувати важливим аргументом при вступі. За однакових балів вступників з НМТ університети надаватимуть перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. 

Підготовка до написання мотиваційного листа

Абітурієнти повинні зайти на сайт університету та прочитати вимоги та побажання щодо написання мотиваційного листа. Ці вимоги можуть відрізнятися у кожного конкретного вишу.

Необхідно провести самоаналіз перед написанням МЛ.

Дати собі відповіді на такі запитання: 

 • Що мені цікаво?
 • Чим я люблю займатися?
 • Що у мене добре виходить?
 • На яких предметах я отримую найкращі оцінки?
 • У яких проєктах я беру/брав участь?
 • Чи є у мене позашкільні активності?
 • Чи є у мене нагороди?
 • За що мене хвалять?
 • У яких питаннях до мене можуть звернутися за порадою?
 • Чим я хочу займатися у майбутньому?

Мотиваційний лист – це не творче есе, а офіційний документ

Замість ознак художності, емоційності та образності потенційно варто вживати такі фрази:

 • “Я маю найвищі бали з біології та хімії”
 • “Я відвідую університетський гурток “Назва”
 • “Я посів друге місце на конкурсі наукових робіт із теми “Назва”
 • “Мені подобається допомагати іншим з “перелік конкретних справ”,
 • “Я знаю англійську (або будь-яку іншу) мову на рівні…, що дозволяє читати закордонні матеріали”
 • “Я хочу стати лікарем, планую й надалі досліджувати людський організм і лікувати хвороби дихальних шляхів”.

Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист має структуру:  “шапка”, основна частина, висновок, підпис, подяка.

Вступ

У вступі абітурієнт має прописати два моменти – мету та причину, чому він претендує на місце у навчальній програмі обраного університету.

✅У меті вступник має прописати, що він вступає до університету для здобуття бакалаврського/магістерського рівня освіти або для отримання додаткової освіти, якщо вже має першу, другу тощо.

Важливо! Обов’язково вкажіть номер спеціальності, номер галузі та назву спеціальності. 

✅У вступі також треба прописати 2-3 причиничому ви прагнете навчатися саме за цією університетською програмою

 

Основна частина 

Основна частина мотиваційного листа має відповідати на питання: “Чому виш має обрати саме мене?”

У цій частині мотиваційного листа абітурієнти мають писати про:

 • шкільні предмети, з яких мають найвищі оцінки,
 • дотичні до майбутньої спеціальності знання та навички,
 • здобутки,
 • проєкти, у яких брали  участь – як шкільні, так і позашкільні,
 • отримані стипендії, гранти або заохочувальні премії,
 • соціальні навички, якщо вони важливі для обраної спеціальності. 

Далі в основній частині представники приймальної комісії мають отримати відповіді на такі питання:

 • Чому абітурієнт хочу вступати до цього університету? 
 • Чому вступник обрав саме цей факультет?
 • Чому саме ця програма відповідає цілям потенційного студента? 
 • Чому саме цей кандидат добре підходить на це місце?

Водночас заключна частина має завершуватись маленьким підсумком у два-три речення, якими абітурієнт має підтвердити готовність навчатися і наголосити на тому, що він переконаний у правильності вибору освітньої програми.

Чого варто уникати при написанні мотиваційного листа?

Найважливіше, про що треба пам’ятати: мотиваційний лист необхідно писати зв’язним текстом. Такий лист має чітко відповідати на ключове питання: “Чому саме я маю навчатися у цьому університеті?”

не припускатися таких помилок:

 • не пишіть мотиваційний лист одним великим списком досягнень та навичок;
 • уникайте сленгу та нецензурних слів;
 • не пишіть довгих речень, адже можна помилитися з пунктуацією;
 • уникайте шаблонних фраз;
 • уникайте мовних помилок;
 • не зловживайте цитатами або використовуйте їх лише у тих випадках, коли без цитати втрачається контекст розповіді;
 •  жодних копіпастів – їх помітно одразу;
 • не перебільшуйте своїх досягнень, адже участь та місце в олімпіадах та конкурсах можна з легкістю перевірити у відповідному реєстрі;
 • не варто оформлювати лист у різноманітних шаблонах, пишіть у документі Word або Google Docs, адже головне  інформативність. 

Обсяг мотиваційного листа – не більше двох сторінок А4. При цьому варто перевірити рекомендації безпосередньо обраного університету щодо обсягу МЛ.

 

Посилання на джерело