Пасічник Олександр Анатолійович

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.т.н, доцент.

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта

Професійна кваліфікація:
2000 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Стохастична модель масштабного фактору при зношуванні» за спеціальністю 05.02.04 – «Тертя та зношування в машинах» в Технологічному університеті Поділля.
2004 – отримав вчене звання доцента кафедри зносостійкості та надійності машин.
Науковий консультант ТОВ «АМС Брідж ЛЛС» в рамках діяльності Лабораторії в галузі інформаційних технологій та програмування з 15 жовтня 2015 р.
2018 – Нагороджений грамотою Хмельницького національного університету.

Коло наукових інтересів:
Обробка зображень, вимірювань з використанням інформаційних технологій, CAD-CAM-CAE-системи.

Наукові праці, опубліковані у міжнародних виданнях:
Machine wear calculation module in computer-aided design systems Dykha, A., Sorokatyi, R., Pasichnyk, O., Yaroshenko, P., Skrypnyk, T. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 1001(1), 012040

Навчальні посібники:
Основи об‘єктно-орієнтованого програмування: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Сорокатий Р.В., Пасічник О.А., Скрипник Т.К. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 175 с.

Стажування:
– “AMC Bridge LLC” (довідка про стажування № 8-01/2019 від 02.03.2019
– Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (Польща), IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна). Підтвердження про стажування ES 4367/2021, дата видачі 22.02.2021, Наказ № 39-КП від 12.02.2021 (45 год.)
– Курси підвищення кваліфікації ««Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника», 10 січня – 31 січня 2022 р. Сертифікат ХМ02071234 / 22-069.
– Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “Teachers Internship Online Program”,  січень-лютий 2022р. Сертифікат №735.
– Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “for the successfull completion of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems”,  серпень-вересень 2022р. Сертифікат №998.

Методичні видання:
1.Технології комп’ютерного проектування : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти (ОР «бакалавр») спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, , Т.К. Скрипник, Е.А. Манзюк. – Хмельницький: ХНУ, 2021 . – 136 с.
2.Технології комп’ютерного проектування. Лабораторний практикум: для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 136 с.
3.Надійність систем: Лабораторний практикум для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки” / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2019. –  154 с.
4.Моделювання напружено-деформованого стану : лабораторний практикум для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (освітній ступінь “магістр”) / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 54 с.

Дисципліни:
для бакалаврів:
– Надійність систем.
– Програмування для геоінформаційних систем.
– Забезпечення якості та надійність інформаційних систем.
для магістрів:
– Моделювання напружено-деформованого стану.

Теми магістерських робіт студентів:

  1. Гримак Р.Р., студент групи КНм-20-1 «Інформаційна технологія прийняття контрольованих критично-безпекових рішень перетворення параметрів моделей при трансфері між системами візуалізації», http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10869
  2. Тростинський Н,М., студент групи КНм-19-1, «Інформаційна технологія прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень при перегляді хмар точок «3D Viewer for point clouds», http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10868
  3. Малайко Андрій Сергійович, студент групи КНм-21-1, «Метод побудови оптимальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти», http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12814