Петровський Сергій Степанович

Доцент кафедри комп`ютерних наук, к.п.н, доцент.


Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта

Професійна кваліфікація:
1996-2002 – вчитель інформатики, заступник директора  Хмельницького Навчально-виховного комплексу №2.
2008 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «МЕТОД ПРОЕКТІВ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ», за спеціальністю 13.00.09 – Теорія навчання у Інституті педагогіки АПН України.
2011 – отримав вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій проектування ХНУ.
Нагороджений грамотою Хмельницького національного університету за високоефективну науково-педагогічну роботу, зразкове виконання посадових обов’язків, активну участь у громадському житті факультету та з нагоди 57-річчя Хмельницького національного університету.
Член журі Малої академії наук України.

Коло наукових інтересів:
Програмне забезпечення мобільних пристроїв, метод проєктів при викладанні освітніх компонент спеціальності комп’ютерні науки. 

Навчальний посібник:
Основи проектування та розробка веб-додатків: навчальний посібник / Манзюк Е.А, Лищук О.А., Мазурець О.В, Багрій Р.О., Петровський С.С. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 184 с.

Методичні видання:
1. Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення. Лабораторний практикум для студентів 122 комп’ютерні науки / С. С. Петровьский, О. А. Лищук. – Хмельницький : ХНУ , 2020. – 75 с.
2. Комп’ютерні мережі : лабораторний практикум по дисципліні для студентів напряму «Комп’ютерні науки» / С.С. Петровський . – Хмельницький : ХНУ, 2015.- 85 с.

Стажування:
1. “AMC Bridge LLC” (довідка про стажування № 8-01/2019 від 02.03.2019.
2. Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (Польща), IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна). Підтвердження про стажування ES 4367/2022, дата видачі 22.02.2021, Наказ № 39-КП від 12.02.2021 (45 год.).
3. Курси за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» 21/010, Наказ від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.).
4. Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “Teachers Internship Online Program”,  січень-лютий 2022р. Сертифікат №768.
5. Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “for the successfull completion of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems”,  серпень-вересень 2022р. Сертифікат №1000.

Викладання дисциплін:
Бакалаврам:
– Програмне забезпечення мобільних пристроїв.
– Програмування під Android.

Керівництво бакалаврськими кваліфікаційними роботами:

  1. Малайко А.С. Інформаційна система для забезпечення дистанційної форми освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / А. С. Малайко; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2021. 79 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/10327