Радюк Павло Михайлович

Старший викладач кафедри комп’ютерних наук, Ph.D.

Електронна пошта

Освітня кваліфікація:
2017 – закінчив із відзнакою Хмельницький національний університет за спеціальністю «Математичне та комп’ютерне моделювання» та здобув кваліфікацію «математик-аналітик, викладач вищого навчального закладу».
2017-2021 – навчався на аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.
2021 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Інформаційна технологія раннього діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів моделі класифікації медичних зображень легень» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Коло наукових інтересів:
Моделювання систем та системний аналіз; комп’ютерний зір; методи оптимізації; системи штучного інтелекту; машинне навчання; інтелектуальний аналіз даних; глибоке навчання.

Останні наукові праці, опубліковані в міжнародних виданнях:
1. Radiuk P.M. Impact of training set batch size on the performance of convolutional neural networks for diverse datasets. Information Technology and Management Science. 2017. Vol. 20, No 1. Pp. 20-24. https://doi.org/10.1515/itms-2017-0003
2. Radiuk P.M. Applying 3D U-Net architecture to the task of multi-organ segmentation in computed tomography. Applied Computer Systems. 2020. Vol. 25, No 1, Pp. 43-50. (WoS, Q4) https://doi.org/10.2478/acss-2020-0005
3. Radiuk P., Barmak O., Krak Iu. An approach to early diagnosis of pneumonia on individual radiographs based on the CNN information technology. The Open Bioinformatics Journal. 2021. Vol. 14, No 1. Pp. 93-107. (Scopus, Q3) https://doi.org/10.2174/1875036202114010093

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
1. А. с. 109262 Україна. Інформаційна система альтернативної комунікації для безконтактного введення текстових повідомлень з використанням обмеженої кількості простих рухів / Р.О. Багрій, О.В. Бармак, О.В. Мазурець, Е.А. Манзюк, П.М. Радюк, М.О. Молчанова, О.В. Собко. 2021.
2. А. с. 109539 Україна. Інформаційна система візуального подання та пояснення результатів ідентифікації захворювання легень за медичними зображеннями грудної клітини / П.М. Радюк, О.В. Бармак, О.В. Мазурець, Е.А. Манзюк, Р.О. Багрій, М.О. Молчанова, О.В. Собко. 2021.
3. А. с. 109538 Україна. Інформаційна технологія раннього діагностування захворювань легень за ментально-формальною нейромережевою моделлю / П.М. Радюк, О.В. Бармак, О.В. Мазурець, Е.А. Манзюк, Р.О. Багрій, М.О. Молчанова, О.В. Собко. 2021.

Навчально-методичні видання:
Грипинська Н. В., Радюк П. М. Методи інтелектуального аналізу даних в інформаційних технологіях : методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 113 «Прикладна математика». Хмельницький : ХНУ, 2019. 222 с.

Науково-дослідні теми:
1.Виконавець науково-дослідної теми «Розроблення інформаційної технології прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання» (Номер державної реєстрації 0121U112025).
2.Виконавець науково-дослідної теми 1Б-2021 «Самоорганізована розподілена система виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах» (Номер державної реєстрації 0121U109936).

Стажування:
1. червень 2020 р. – склав міжнародний тест Пірсона, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні професійного спілкування (В2): Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2); [Сертифікат]
2. серпень 2021 р. – завершив онлайн-курс підвищення кваліфікації володіння мовою програмування Python під назвою «Python on Kaggle»; [Cертифікат]
3. жовтень 2021 р. – завершив онлайн-курс підвищення кваліфікації цифрової грамотності під назвою “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”, 04-18 жовтня 2021 року, Сертифікат № 4GW-044; [Cертифікат]
4. травень 2022 р. – завершив онлайн-курс освітньої платформи Prometheus для підвищення кваліфікації володіння англійською мовою на рівні академічного спілкування під назвою «English for STEM». [Cертифікат]
5.cерпень-жовтень 2022 р. – Практичний курс .Net for teachers від IT Academy SoftServe,  [Cертифікат]
6.вересень 2022 року – завершив онлайн-стажування для викладачів закладів вищої освіти IT Ukraine Association Teacher’s Internship held by EPAM Systems, 12 вересня 2022 року, Сертифікат № 1009; [Сертифікат]
7.жовтень 2022 року – завершив онлайн-стажування для викладачів закладів вищої освіти .NET FOR TEACHERS, 3 жовтня 2022 року, Сертифікат – Серія ТІ № 007/2022. [Сертифікат]

Дисципліни:
для бакалаврів:
– дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень;
– моделювання систем та системний аналіз;
– інтелектуальний аналіз даних;
для аспірантів:
– розробка та реалізація інноваційних ІТ-проєктів;
– сучасні методології, методи та інструменти експериментальних і теоретичних досліджень у сфері комп’ютерних наук.
вибіркові:
– прикладні математичні пакети для аналізу результатів наукових досліджень.

Керівництво бакалаврськими кваліфікаційними роботами:

  1. Діденко Є.В. Інформаційна технологія автоматизованого моніторингу оголошень ринку нерухомості України : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Є. В. Діденко ; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2022. 79 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/12133
  2. Іваниця М.С. Мобільний застосунок для автоматизації процесу керування побутовими відходами : кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / М. С. Іваниця ; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2022. 90 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/12133

Керівництво магістерськими кваліфікаційними роботами:

  1. Купрійчук В.О. Метод автоматизованого формування семантичного ядра цифрових текстів : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / В. О. Купрійчук ; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2021. 115 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/11013
  2. Ющенко В.Б. Підхід до оптимізації діяльності маркетингових кампаній в соціальних мережах : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / В. Б. Ющенко ; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2021. 117 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/10968
  3. Левченко Т.В. Метод оптимізації транспортних перевезень засобами біологічної мета евристики : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Т. В. Левченко ; Хмельниц. нац. ун-т. Хмельницький, 2021. 109 с. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/10965