Скрипник Тетяна Казимирівна

Старший викладач кафедри комп`ютерних наук.

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта

Професійна кваліфікація:
1987-1992  рр.– економічний факультет Хмельницького технологічного інституту.
1992-2001рр. – старший економіст дирекції акціонерного комерційного банку «Україна».
З 2001 р – старший викладач кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету.
Науковий консультант ТОВ «АМС Брідж ЛЛС» в рамках діяльності Лабораторії в галузі інформаційних технологій та програмування  з 15 жовтня 2015 р. 
Керівник студента Кондакова Олександра Володимировича, який зайняв призове місце (третє) на Міжнародній студентській олімпіаді з САПР та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні.
Член журі Малої академії наук України.Нагороджена грамотою Хмельницького національного університету за високоефективну науково-педагогічну роботу, зразкове виконання посадових обов’язків, активну участь у громадському житті факультету та з нагоди 57-річчя Хмельницького національного університету.
Подяка ректора ХНУ за багаторічну сумлінну працю по підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, вагомі наукові досягнення та значні навчально-методичні здобутки, зразкове виконання службових обов’язків (2019 р.). 

Наукові праці, опубліковані у міжнародних виданнях:
1. Machine wear calculation module in computer-aided design systems Dykha, A., Sorokatyi, R., Pasichnyk, O., Yaroshenko, P., Skrypnyk, T. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 1001(1), 012040
2. Formal model of trustworthy artificial intelligence based on standardization Manziuk, E., Barmak, O., Krak, I., Mazurets, O., Skrypnyk, T. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2853, стр. 190–197

Навчальний посібник:
Основи об‘єктно-орієнтованого програмування мовою С#: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Сорокатий Р.В., Пасічник О.А., Скрипник Т.К. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 175 с.

Методичні видання:
1.Основи об‘єктно-орієнтованого програмування: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Сорокатий Р.В., Пасічник О.А., Скрипник Т.К. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 175 с.
2.Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки ” / О. В. Мазурець, Т. К. Скрипник, Н. А. Длугунович. – Хмельницький : ХНУ, 2019.
3.Надійність систем: Лабораторний практикум для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки” / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, Т.К. Скрипник. – Хмельницький: ХНУ, 2019. –  154 с.
4.Управління ІТ-проектами : методичні вказівки до вивчення дисципліни / Длугунович Н.А., Скрипник Т.К., Пасічник О.А. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 100 с.
5.Чисельні методи в системах автоматизованого проектування : лабораторний практикум для магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / О. А. Пасічник, Р. В. Сорокатий, Т. К. Скрипник. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 69 с.
6.Комп’ютерна графіка та геометричне моделювання: МВ до вивчення дисципліни 122 «Комп’ютерні науки» / М.С. Свірневський, О.А.Пасічник, Т. К. Скрипник. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 159 с. д.а.
7.Методичні вказівки з педагогічної практики (для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”) / Т.К. Скрипник, Р.В. Сорокатий, О.В. Бармак, Т.О. Говорущенко, Є.Г. Гнатчук, О.С. Савенко – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 22 с.
8.Професійна практика: МВ щодо її організації, проведення та підготовки звіту (для здобувачів першого (бакалавр) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні наук») / Т.К. Скрипник, Мазурець О.В., Бармак О.В., Пасічник О.А., Манзюк Е.А.– Хмельницький: ХНУ, 2021. – 24 с.
9.Кваліфікаційна робота бакалавра : методичні вказівки щодо її підготовки та виконання студентами спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / О. В. Мазурець, Т. К. Скрипник. Хмельницький : ХНУ, 2021. 43 с.
10.Технології комп’ютерного проектування : конспект лекцій для бакалаврів галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” / О.А. Пасічник, Р.В. Сорокатий, , Т.К. Скрипник, Е.А. Манзюк. – Хмельницький: ХНУ, 2021 . – 137 с.

Стажування:
1. “AMC Bridge LLC” (довідка про стажування № 8-01/2019 від 02.03.2019.
2. Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку (Польща), IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна). Підтвердження про стажування ES 4367/2021, дата видачі 22.02.2021, Наказ № 39-КП від 12.02.2021 (45 год.).
3. Курси за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» 21/010, Наказ від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.).
4. Семінар “Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної освіти”, Cертифікат.
5. Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “Teachers Internship Online Program”,  січень-лютий 2022р. Сертифікат №800.
6. Стажування для викладачів: Підвищення кваліфікації (стажування), яке проводилося Product IT Foundation for Education та науково-дослідною компанією Genesis м.Київ з 01 серпня 2022 р. по 05 серпня 2022 р. Сертифікат.
7. Стажування для викладачів: cоціальний освітній проєкт від ЕРАМ та IT Ukraine Association – “for the successfull completion of IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by EPAM Systems”,  серпень-вересень 2022р. Сертифікат №1039.

Дисципліни:
для бакалаврів: Управління ІТ-проєктами.
для магістрів: Організація та управління ІТ-проєктами.

Керівництво кваліфікаційною роботою:
1.ГАВРИЛЮК Дар’я Дмитрівна «АІС торгової точки з роздрібного продажу харчових товарів» http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10353 
2.ГЕРШУК Микола Вікторович «Інформаційна система розрахунку комплектуючих у виробництві меблів» http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10347 
3.ЛАВРЕНЮК Богдан Сергійович «Автоматизоване робоче місце адміністратора автомобільної парковки» http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10355 
4.ГУЛЯЄВ Андрій Андрійович «Інформаційна система віртуального навчання інформатики у школі» http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10368