Собко Олена Віталіївна

Викладач кафедри комп’ютерних наук

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта

Освітня кваліфікація:
2014 – одержала кваліфікацію бакалавра – фахівця з інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерні науки».
2015 – одержала кваліфікацію «науковий співробітник (програмування) – викладач вищого навчального закладу», диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Інформаційні технології проектування».
2021 – почала працювати на кафедрі Комп’ютерних наук ХНУ.

Наукові інтереси:
Теорія алгоритмів та алгоритмізація (algorithms theory and algorithmization), бази даних часових рядів (time series database), семантичний аналіз текстів (semantic text analysis), обробка текстів природною мовою (natural language processing).

Наукова діяльність:
публікації у періодичних фахових наукових виданнях України та публікації апробаційного характеру – понад 10;
свідоцтва про реєстрацію авторського права – 3.

Останні наукові праці:
1.Slobodzian V., Kovalchuk O., Molchanova M., Sobko O., Mazurets O., Barmak O., Krak I. Text Data Vectorization Model of Ukrainian-Language Internet Communication Content. CEUR Workshop Proceedings, 2022, vol. 3171, pp. 561–571.
2.Mazurets O., Barmak O., Krak I., Molchanova M., Sobko O. Information Technology for Adaptive Semantic Testing of Knowledge Level of Educational Materials. Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2021, 2021, vol. 1, pp. 160–165.
3.Бармак О.В., Радюк П.М., Молчанова М.О., Собко О.В. Підходи до практичного аналізу обчислювальних алгоритмів. Вісник Хмельницького національного університету, № 6, 2021 (303), 2021. – С.102-106.

Навчально-методичні видання:
1.Собко О. В., Молчанова М. О., Бармак О. В., Мазурець О. В. Алгоритмізація та програмування: Методичні рекомендації та настанови до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Хмельницький : ХНУ, 2022. 90 с.

Останні стажування:
лютий 2021р. – The International Skills Development “Distance Learning Tools on the Example of Zoom and Moodle Platforms”. NGO “International Educators and Scientists Foundation” (IESF), Lublin, Poland. Certificate ES №4675/2021.
січень-лютий 2022р. – Internship for Teachers: Social Educational Project by EPAM & IT Ukraine Association “Teachers Internship Online Program”. Certificate №749.
вересень-жовтень 2021р. – The International Skills Development “Distance Learning Tools on the Example of Zoom and Moodle Platforms”. NGO “International Educators and Scientists Foundation” (IESF), Lublin, Poland. Certificate ES №8059/2021.
cерпень-жовтень 2022 р. – Практичний курс .Net for teachers від IT Academy SoftServe,  Сертифікат – серія TI №003/2022.

Викладання дисциплін:
Алгоритмізація та програмування.
Проєктування баз даних.
Розподілені високопродуктивні інформаційно-обчислювальні системи та технології.
Проєктування розподілених баз даних та знань.

Керування кваліфікаційними роботами:
1.Інформаційна технологія автоматизованої оцінки ефективності діяльності виконавців запланованих робіт (Новицький Роман Валерійович) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12101
2.Метод автоматизованого визначення рівню впевненості автора за семантичним аналізом тексту (Клекач Степан Сергійович) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12103
3.Метод автоматизованого виправлення граматичних помилок у цифрових текстах (Підлапушний Владислав Олегович) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12102

Інша діяльність:
Certificate В2 English №41515U166DP09, 11.06.2022 (LangSkill).
Керівник студента Мукомели Кирила (гр. КН-20-2), який зайняв призове місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році (секція: Інформатика і кібернетика).
Виконавець науково-дослідної роботи по темі №0121U112025 «Розроблення інформаційної технології прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання».