XIV Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми комп’ютерних наук (АПКН – 2022)”, м.Хмельницький, ХНУ, 21-22 жовтня 2022

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.Комп’ютерні науки та прикладні інформаційні технології.
2.Комп’ютерна інженерія та системи захисту інформації.
3.Математичне моделювання та інженерія програмного забезпечення
4.Телерадіокомунікації, медійні та комунікаційні системи.
5.Проблеми впровадження інформаційних технологій у виробництво та управління.

Робочі мови конференції: українська, англійська

ОРГКОМІТЕТ:
СИНЮК О. М.
голова оргкомітету, проректор Хмельницького національного університету з наукової роботи, доктор технічних наук, професор
САВЕНКО О. С. заступник голови оргкомітету, декан факультету Інформаційних технологій ХНУ, доктор технічних наук, професор
БАРМАК О. В. заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри Комп’ютерних наук ХНУ, доктор технічних наук, професор
ГОВОРУЩЕНКО Т. О. завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії та інформаційних систем ХНУ, доктор технічних наук, професор
ВИСОЦЬКА О. В. доктор технічних наук, завідувач кафедри Радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», професор
ЛАВРОВ Є. А. доктор технічних наук, професор (Сумський державний університет)
ТІМОФЄЄВА Л. В. відповідальна за студентську науково-дослідну роботу ХНУ
МАЗУРЕЦЬ О. В. секретар конференції, к.т.н., доцент кафедри Комп’ютерних наук ХНУ
МОЛЧАНОВА М. О. секретар конференції, викладач кафедри Комп’ютерних наук ХНУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
e-mailдля листування: apkt.khnu@gmail.com

ОРГАНІЗАЦІЯ:
До 5 жовтня 2022 р. вислати узгоджений з науковим керівником фінальний варіант тез на email Конференції: apkt.khnu@gmail.com
До 10 жовтня 2022 р. чекати відповідь, чи приймаються тези.
Прийняті Оргкомітетом тези включаються до Збірника тез Конференції.
Не пізніше 24 жовтня 2022 р. Збірник тез Конференції буде розміщено на сайті.
Кожному учаснику буде надіслане посилання на Збірник тез Конференції.
Кожному учаснику буде надісланий Сертифікат про участь у Конференції.
Всі операції безкоштовні.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Інформаційне повідомлення доступне для перегляду та скачування в форматі PDF:


Приклад оформлення тез (шаблон) доступний для скачування в форматі DOC: