Молчанова Марина Олексіївна

Асистент кафедри комп’ютерних наук

Індексування у наукометричних базах:

Електронна пошта


Освітня кваліфікація:
2012 – одержала кваліфікацію бакалавра – фахівця з інформаційних технологій за спеціальністю «Комп’ютерні науки».
2013 – одержала кваліфікацію «науковий співробітник (програмування) – викладач вищого навчального закладу», диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Інформаційні технології проектування».
2021 – почала працювати на кафедрі Комп’ютерних наук ХНУ.

Наукові інтереси:
Обробка природної мови, семантичний аналіз текстів, технології об’єктно-орієнтованого програмування та хмарних обчислень, штучний інтелект.

Наукова діяльність:
публікації у періодичних фахових наукових виданнях України та публікації апробаційного характеру – понад 10;
свідоцтва про реєстрацію авторського права – 3.

Останні наукові праці:
1.Slobodzian V., Kovalchuk O., Molchanova M., Sobko O., Mazurets O., Barmak O., Krak I. Text Data Vectorization Model of Ukrainian-Language Internet Communication Content. CEUR Workshop Proceedings, 2022, vol. 3171, pp. 561–571.
2.Mazurets O., Barmak O., Krak I., Molchanova M., Sobko O. Information Technology for Adaptive Semantic Testing of Knowledge Level of Educational Materials. Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2021, 2021, vol. 1, pp. 160–165.
3.Бармак О.В., Радюк П.М., Молчанова М.О., Собко О.В. Підходи до практичного аналізу обчислювальних алгоритмів. Вісник Хмельницького національного університету, № 6, 2021 (303), 2021. – С.102-106.

Навчально-методичні видання:
1.Собко О. В., Молчанова М. О., Бармак О. В., Мазурець О. В. Алгоритмізація та програмування: Методичні рекомендації та настанови до лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Хмельницький : ХНУ, 2022. 90 с.

Останні стажування:
січень-лютий 2022р. – Internship for Teachers: Social Educational Project by EPAM & IT Ukraine Association “Teachers Internship Online Program”. Certificate №749.
вересень-жовтень 2021р. – The International Skills Development “Distance Learning Tools on the Example of Zoom and Moodle Platforms”. NGO “International Educators and Scientists Foundation” (IESF), Lublin, Poland. Certificate ES №8024/2021
cерпень-жовтень 2022 р. – Практичний курс .Net for teachers від IT Academy SoftServe,  Сертифікат – серія TI №006/2022.
жовтень 2023р. – The International Skills Development “Non-formal education in the training of masters and doctor of philosophy (PhD) in countries of the European Union and Ukraine”. International Educators and Scientists Foundation (IESF), Lublin, Poland.
серпень-вересень 2023р. – «Вступ до машинного навчання». Grid Dynamics, Україна.

Викладання дисциплін:
Об’єктно-орієнтоване програмування.
Інформаційні технології хмарних обчислень.
Методи та системи штучного інтелекту.
Моделювання та керування багатосенсорними роботами у середовищі Mindstorms.

Керування кваліфікаційними роботами:
1.Метод автоматизованого визначення психоемоційної тональності текстових повідомлень у соціально-орієнтованих сервісах за семантичними ознаками (Залуцька Ольга Олександрівна) http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/12032
2.Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень з контролю складських запасів матеріалів на виробництві (Запорожець Максим Вадимович) http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12107

Інша діяльність:
Certificate В2 English №18L69U789DP07, 29.01.2022 (LangSkill).
Керівник студента Білої Зоряни Євгенівни (гр. КН-20-2), яка зайняла призове місце І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році (секція «Комп’ютерні науки»).
Виконавець науково-дослідної роботи по темі №0121U112025 «Розроблення інформаційної технології прийняття контрольованих людиною критично-безпекових рішень за ментально-формальними моделями машинного навчання».